Kierowca jeździł bez przerw przez niemal 90 godzin. Suma nałożonych na niego kar wyniosła 88 tys. zł

Kierowca jeździł bez przerw przez niemal 90 godzin. Suma nałożonych na niego kar wyniosła 88 tys. zł

Inspekcja Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego Źródło:WITD Bydgoszcz
Kierowca, szef firmy transportowej, złamał tak wiele przepisów, że suma naliczonych przez WITD kar wyniosłaby go 88 tys. złotych. Zgodnie z przepisami zapłaci jednak o wiele mniej.

W dniu 29 listopada inspektorzy z włocławskiego oddziału terenowego WITD w Bydgoszczy zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd członowy, którym przewoźnik drogowy z województwa mazowieckiego osobiście przewoził makulaturę. Analiza danych zapisanych na karcie kierowcy oraz w tachografie cyfrowym z zaledwie 29 ostatnich dni ujawniła liczne naruszenia norm prowadzenia pojazdów, wymaganych przerw w prowadzeniu i odpoczynków.

Przedsiębiorca o ponad 3 godziny przekraczał dopuszczalny 4,5-godzinny okres prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy, a normą było odbieranie przez niego po całym dniu jazdy zaledwie 3-godzinnych odpoczynków, zamiast przepisowych 9 lub 11 godzin. Przez 4 tygodnie kierowca nie odebrał także ani jednego odpoczynku tygodniowego w minimalnym wymiarze 24 godzin.

W ten sposób mężczyzna znacznie przekroczył dopuszczalne tygodniowe i dwutygodniowe okresy prowadzenia pojazdu. W ciągu tygodnia przedsiębiorca, zamiast przepisowych 56 godzin, prowadził pojazd przez ponad 77 godzin, a w ciągu dwóch kolejnych tygodni, zamiast przepisowych 90 godzin, prowadził ponad 132 godziny.

Jego niechlubnym rekordem było jednak prowadzenie pojazdu w ciągu kilku kolejnych dni w sumie przez 89 godzin i 45 minut, bez wykonania w tym czasie żadnego odpoczynku dziennego, czy chociaż przerwy w prowadzeniu o długości co najmniej 7 godzin. Suma kar pieniężnych za wszystkie popełnione przez przedsiębiorcę naruszenia wyniosła 88150 zł. Z tytułu stwierdzonych naruszeń Inspekcja Transportu Drogowego wszczęła postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej, która zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku zostanie ograniczona do 10.000 zł. Przedsiębiorca otrzymał także zakaz dalszej jazdy do czasu odebrania odpoczynku tygodniowego w wymiarze min. 45 godzin.

Źródło: WITD Bydgoszcz