Akt oskarżenia wobec byłego posła. Zarzucono mu 102 przestępstwa

Akt oskarżenia wobec byłego posła. Zarzucono mu 102 przestępstwa

Zamknięty oddział SKOK Wołomin
Zamknięty oddział SKOK Wołomin / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Władysławowi S. – prezesowi Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; Dominikowi De V. oraz Tomaszowi S. – byłym członkom zarządu spółki właściciela telewizji TVR. Akt oskarżenia został skierowany w jednym z wątków sprawy dotyczącej SKOK w Wołominie.

Oskarżonemu zarzucono 102 przestępstwa

Władysław S. został oskarżony o popełnienie 102 przestępstw. Dotyczą one wyłudzenia ze SKOK w Wołominie trzech pożyczek w łącznej kwocie 3 milionów 600 tysięcy złotych, a także prania brudnych pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 20 milionów 899 tysięcy 100 złotych pochodzących z 93 innych czynów zabronionych popełnionych na szkodę SKOK Wołomin. W trakcie ubiegania się o pożyczki lub kredyty oskarżony Władysław S. przedkładał nierzetelne lub poświadczające nieprawdę dokumenty oraz nierzetelne pisemne oświadczenia mające wpływ na uzyskanie wsparcia finansowego, w szczególności dotyczące uzyskiwanych dochodów, a także operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości. Dokumenty te były akceptowane przez kredytodawcę ze świadomością, że potwierdzony jest w nich stan niezgodny ze stanem rzeczywistym.

Oszustwa kredytowe

Władysławowi S. prokuratura zarzuca ponadto udzielenie w 2013 roku pomocy do dokonania oszustw kredytowych na szkodę SKOK w Wołominie dokonanych na nazwiska podstawionych osób. Wyłudzone w ten sposób pieniądze w łącznej kwocie 3 milionów złotych oskarżony przeznaczył na cele zorganizowanej grupy przestępczej. W jej skład wchodziły osoby, które mają status podejrzanych w śledztwie dotyczącym SKOK Wołomin prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim.

Na co przeznaczono pieniądze?

W toku śledztwa ustalono, że środki pochodzące z wyłudzonych w latach 2010 – 2011 pożyczek na szkodę SKOK w Wołominie, Władysław S. przeznaczył głównie na pokrycie zobowiązań podporządkowanego sobie, a zadłużonego kółka rolniczego, którego był prezesem oraz inne organizacje związkowe z branży rolniczej, a także na cele prywatne. Pieniądze w kwocie 100 tysięcy złotych oskarżony przekazał tytułem pożyczki na rachunek TVR Sp. z o.o. – spółki będącej właścicielem telewizji TVR.

Sprawcy finansowali telewizję TVR

W toku śledztwa ustalono także, że spółka TVR sp. z o.o., prowadząca telewizję TVR, finansowana była ze środków pochodzących z korzyści majątkowych pochodzących z oszustw kredytowych popełnionych na szkodę SKOK w Wołominie. Od lata 2010 roku do jesieni 2014 roku dokonano 93 transferów środków finansowych w łącznej kwocie 20 milionów 899 tysięcy 100 złotych wyłudzonych na szkodę SKOK Wołomin. Bezpośrednio ze SKOK w Wołominie lub za pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych tzw. cypryjskich oraz za pośrednictwem osób fizycznych, pieniądze te były transferowane na rachunki bankowe TVR Sp. z o.o.

W praniu tych brudnych pieniędzy brali udział oskarżeni: Władysław S. oraz Dominik De V. i Tomasz S. – byli członkowie zarządu spółki właściciela telewizji TVR.

Zastosowano środki zapobiegawcze

Wobec Władysława S. i Dominika De V. w toku śledztwa zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Władysław S. nadal pozostaje w areszcie. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe na kwotę 200 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych, a wobec Tomasza S. także dozór Policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Na poczet kary grzywny, kompensaty majątkowej i przepadku korzyści w śledztwie ujawniono i zabezpieczono majątek Władysława S. w postaci nieruchomości, których jest on właścicielem.

Czytaj także

Czytaj także