Papież wprowadza nowe przepisy. Duchowni i zakonnice będą zobowiązani do zgłaszania przypadków pedofilii

Papież wprowadza nowe przepisy. Duchowni i zakonnice będą zobowiązani do zgłaszania przypadków pedofilii

Papież Franciszek
Papież Franciszek / Źródło: Newspix.pl / ZUMA
Wraz z początkiem czerwca wejdą nowe przepisy, które są odgórnym zaleceniem papieża Franciszka wobec duchowieństwa na całym świecie. Od teraz wszystkie diecezje będą musiały wprowadzać specjalne systemy umożliwiające sprawne zgłaszanie przypadków molestowania seksualnego.

wydał list papieski o charakterze dekretu, w którym zawarł szereg przepisów dotyczących ochrony nieletnich, chociaż wiążą się one również z wykroczeniami względem zakonnic i seminarzystów. „Przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym obrażają naszego Pana, powodując u ofiar szkody fizyczne, psychiczne i duchowe oraz szkodzą wspólnocie wiernych. Aby takie zjawiska, w jakichkolwiek formach, nie miały więcej miejsca, potrzebne jest nieustanne i głębokie nawrócenie serc, potwierdzone konkretnymi i skutecznymi działaniami, które angażowałyby wszystkich w Kościele, tak aby osobista świętość i zaangażowanie moralne mogły przyczynić się do krzewienia pełnej wiarygodności przepowiadania ewangelicznego i skuteczności misji Kościoła” – zaznaczył papież w swoim liście, wyszczególniając przy tym nowe normy, które wejdą w życie od 1 czerwca.

Co zakładają nowe przepisy?

Istotnym elementem wprowadzanych norm jest obowiązek założenia w ciągu roku w każdej diecezji systemów umożliwiających składanie powiadomień o przypadkach molestowania seksualnego. Co więcej, dokument wydany przez biskupa Rzymu nakłada na wszystkich duchownych, osoby konsekrowane i członków stowarzyszeń życia apostolskiego obowiązek bezzwłocznego powiadamiania o przestępstwach. Wyjątkiem są tutaj informacje uzyskane podczas spowiedzi, które nie mogą być ujawniane przez księży. Zgłaszane przypadki będą poufne, a osoby je składające mogą liczyć na anonimowość.

Wydany przez Watykan dokument dotyczy także przepisów związanych z przestępstwami popełnionymi przez kardynałów czy biskupów. Od teraz dochodzeniem w sprawie biskupa ma zajmować się arcybiskup metropolita. Jeśli z kolei zawiadomienie będzie dotyczyło metropolity, to jego sprawą będzie zajmował się najstarszy nominacją biskup sufagan (biskup diecezji należącej do metropolii - przyp. red.). Cała treść nowych przepisów jest dostępna na stronie Vatican News.

Czytaj także:
Pijany ksiądz odprawiał mszę. Parafianka twierdzi, że wymiotował na ołtarz, kuria wydała oświadczenie

Źródło: Vatican News

Czytaj także

 0