5 lat więzienia za molestowanie 26 uczennic. Prokuratura chce zaostrzenia kary

5 lat więzienia za molestowanie 26 uczennic. Prokuratura chce zaostrzenia kary

Pruszcz Gdański
Pruszcz Gdański / Źródło: Newspix.pl / Andrzej Otrębski
Lektor angielskiego ze szkoły podstawowej w Pruszczu Gdańskim został uznany winnym molestowania 26 uczennic. Za jego czyny wymierzono mu karę 5 lat więzienia, ale prokuratura domaga się zmiany wyroku i podwyższenia kary do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim złożyła apelację od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z 14 października 2020 roku, w którym za przestępstwa pedofilskie skazano nauczyciela na karę 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zarzucił rażącą niewspółmierność orzeczonej kary, domagając się kary 12 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony to lektor konwersacji z języka angielskiego w jednej ze szkół podstawowych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Mężczyzna wykorzystując zaufanie wynikające z relacji lektor – uczeń, w latach 2017 i 2018 dopuścił się czynów o charakterze seksualnym wobec 26 uczennic, w stosunku do niektórych nawet kilkukrotnie. Pokrzywdzone nie miały ukończonych 15 lat.

Do czynów tych dochodziło podczas lekcji języka angielskiego. Na zabezpieczonych w mieszkaniu oskarżonego nośnikach ujawniono liczne pliki zawierające treści pornograficzne. Ponadto oskarżony dopuścił się również naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego pokrzywdzonego poprzez uderzenie jego głową o ławkę.

Wyrok sądu I instancji

Wyrokiem z 14 października 2020 roku sąd uznał oskarżonego winnym zarzuconych mu przestępstw i wymierzył karę łączną 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich, rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a także posiadanie pornografii z udziałem małoletnich oraz za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej.

W związku ze skazaniem za przestępstwa nadużycia zaufania i dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 lat, sąd orzekł środek zabezpieczający w postaci obowiązku poddania się terapii dla sprawców przestępstw związanych z zaburzeniami preferencji seksualnych. Ponadto sąd orzekł wobec sprawcy dożywotni zakaz wykonywania wszelkich zawodów i prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wychowywaniem, opieką i edukacją osób małoletnich, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi w jakikolwiek sposób i zakaz zbliżania się do nich na odległość krótszą niż 50 metrów przez okres 10 lat.

Rażąco niska kara?

Wyrok został zaskarżony w części dotyczącej orzeczonych wobec oskarżonego poszczególnych kar jednostkowych oraz kary łącznej. W ocenie prokuratora kary te są rażąco niewspółmierne. Jak wskazano w apelacji, sąd nie uwzględnił licznych okoliczności obciążających, w tym bardzo wysokiego stopnia społecznej szkodliwości popełnionych czynów, jak i stopnia winy oskarżonego, działającego z pełną premedytacją przez okres dwóch lat. Mężczyzna planował przestępcze działania wobec małoletnich pokrzywdzonych, nadużywając pozycji wynikających z relacji uczeń – nauczyciel.

Zdaniem prokuratury, przy wymiarze kar nie uwzględniono działania oskarżonego z niskich pobudek, a przede wszystkim nie uwzględniono rozmiaru krzywdy wyrządzonej pokrzywdzonym. W toku postępowania oskarżony nie wyraził skruchy ani żalu z powodu czynów jakich dopuścił się wobec pokrzywdzonych, a które mogą mieć wpływ na ich przyszłe życie. Jak podkreślono, część z pokrzywdzonych wciąż walczy z traumą i pozostaje pod opieką specjalistów.

W apelacji podniesiono, że kary o tak niskim wymiarze nie spełniają zarówno celu zapobiegawczego i wychowawczego w stosunku do oskarżonego, jak też celu w zakresie prewencji ogólnej. Prokurator domaga się zatem orzeczenia kary łącznej 12 lat pozbawienia wolności, uznając że tylko taka kara będzie adekwatna do bardzo wysokiego stopnia społecznej szkodliwości popełnionych przez sprawcę czynów oraz spełni swoje ustawowe cele.

Czytaj też:
Poseł Lewicy kpi z gry z papieżem i pyta o pedofilię. „Wiedźmin ma niezłą konkurencję”

Źródło: pk.gov.pl
+
 1

Czytaj także