Import docelowy leków po staremu

Import docelowy leków po staremu

Ustawę o środkach farmaceutycznych zostanie znowelizowana, dzięki czemu import docelowy leków będzie regulowany rozporządzeniem, a nie obwieszczeniem ministra zdrowia.
"Od samego początku wiadomo było, że będzie nowelizacja. Wnosiliśmy o vacatio legis do końca tego roku, ale Trybunał Konstytucyjny na to się nie zgodził. Obwieszczenie było rozwiązaniem tymczasowym" - powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Andrzej Troszyński.

1 stycznia tego roku wygasło rozporządzenie ministra zdrowia do  ustawy o środkach farmaceutycznych, regulujące tzw. import docelowy, ponieważ Trybunał Konstytucyjny uznał, że artykuł, na  podstawie którego je wydano, jest niezgodny z konstytucją.

Po wygaśnięciu przepisu minister zdrowia wydał obwieszczenie zawierające listą leków, które można sprowadzać w imporcie docelowym. Obwieszczenie to, zdaniem Izby "Farmacja Polska", nie zawierało wielu potrzebnych medykamentów. Na początku miało obowiązywać do końca kwietnia tego roku, jednak później jego ważność została przedłużona.

Import docelowy dotyczy nie zarejestrowanych w Polsce leków przeznaczonych dla wąskich grup pacjentów, które często są środkami ratującymi zdrowie i życie.

em, pap

Czytaj także

 0