Bliska przyszłość e-Polski

Bliska przyszłość e-Polski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Według dokumentu "ePolska - Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006", opracowanego przez Ministerstwo Łączności, już pod koniec 2002 roku uruchomiona zostanie stała emisja cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych.
Strategia zakłada stworzenie przejrzystego systemu rozliczeń między firmami oferującymi dostęp do Internetu a operatorami telekomunikacyjnymi. Ma też stworzyć sprzyjające warunki dla konkurencji wśród "providerów" internetowych. W konsekwencji doprowadzi to do obniżenia opłat za dostęp do sieci.

Dokument słusznie zwraca uwagę, że poważną barierą w rozwoju handlu elektronicznego w Polsce jest wysoki koszt usług telekomunikacyjnych, znacznie wyższy niż w krajach Unii Europejskiej.


"Strategia jest odpowiedzią na uchwałę Sejmu w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce" - powiedział na konferencji minister łączności Tomasz Szyszko. Uchwała ta z 14 lipca 2000 roku zobowiązuje rząd między innymi do pilnego podjęcia prac legislacyjnych umożliwiających rozwój gospodarki elektronicznej.


"Bez dobrej i rozbudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej nie  jest możliwe osiągnięcie przez Polskę wysokiej dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego" - napisano w strategii.
em
 0

Czytaj także