Modem z USB

Modem z USB

Zaletą modemów zewnętrznych jest możliwość śledzenia na bieżąco stanu pracy urządzenia (co umożliwiają diody umieszczone na obudowie).
Zaletą modemów zewnętrznych jest możliwość śledzenia na bieżąco stanu pracy urządzenia (co umożliwiają diody umieszczone na obudowie). Niestety, korzystanie z nich wiąże się z koniecznością umieszczenia na biurku dodatkowej wiązki kabli. Nowy modem GVC komunikuje się z komputerem przez złącze USB, dzięki czemu niepotrzebny jest kabel zasilający. Dodatkową jego zaletą jest możliwość podłączania także w trakcie pracy komputera. Cena brutto oferowanego przez AB modemu wynosi 250 zł.

Czytaj także

 0

Czytaj także