Cyfrowa historia Coca Coli

Cyfrowa historia Coca Coli

Coca-Cola, stworzyła Bibliotekę Cyfrową (Digital Archive Library), w której przechowywane będą dokumenty, plakaty, reklamy oraz inne materiały zebrane w czasie stu lat działalności firmy.
Dzięki wewnętrznej, międzynarodowej sieci Coca-Coli pracownicy będą mieli stały dostęp do materiałów z historii firmy i będą mogli szybko i efektywnie tworzyć programy marketingowe i promocyjne. Do jej stworzenia wykorzystany został zaawansowany system zarządzania dokumentami cyfrowymi firmy IBM.

Do tej pory, tylko nieliczne firmy w branży medialnej, których produkty to właśnie materiały audio-wideo rozpoczęły prace nad wdrożeniem tak rozległego systemu jak cyfrowa biblioteka. Wysiłki te skoncentrowane są na archiwizacji materiału wideo. Jednak nowa Biblioteka Cyfrowa firmy Coca-Cola jest pierwszą na świecie, która obejmuje teksty, zdjęcia, materiały filmowe oraz dźwiękowe. Są one przechowywane są w postaci cyfrowej i udostępniane pracownikom jako narzędzia służące podniesieniu efektywności poprzez łatwiejszy dostęp do pożądanych informacji.

Biblioteka została skonstruowana przez zespół specjalistów z obu firm na bazie oprogramowania IBM Content Manager oraz Lotus Notes Domino przy wykorzystaniu doświadczeń i technologii z szerokiej gamy produktów i usług obu firm. W bibliotece można znaleźć tysiące historycznych zdjęć oraz filmów, a wśród nich większość najbardziej znanych kampanii reklamowych Coca-Coli. Zarchiwizowano ważne dokumenty wewnętrzne, informacje prasowe, oświadczenia prawne oraz dokumenty dotyczące najważniejszych kampanii marketingowych (np. z okazji Igrzysk Olimpijskich).

Biblioteka Cyfrowa jest przykładem technologii następnej generacji oraz potężnym systemem zarządzania wiedzą, który umożliwia firmie tworzenie, katalogowanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz dystrybucję wartościowych marketingowo informacji i materiałów. System umożliwia zarówno przeglądanie przechowywanych materiałów, uaktualnianie ich oraz rozsyłanie do innych pracowników, jak i udostępnia zaawansowane funkcje komunikacyjne niezbędne do pracy grupowej.

Na przykład zespół redakcyjny Coca-Coli pracujący nad nową, świąteczną kampanią reklamową może jednemu z członków zlecić przeszukanie archiwów Biblioteki Cyfrowej w poszukiwaniu plakatów czy reklam mających związek ze "świętami", "Mikołajem", itp. Pracownik ten, wykorzystując używany we wszystkich oddziałach Coca-Coli IBM Lotus Notes może rozpocząć poszukiwania od jednego hasła, roku publikacji, specyficznego ciągu znaków lub też może tworzyć zapytania złożone. Możliwe jest także przeszukiwanie konkretnych galerii tematycznych. Po przedstawieniu kompletnej listy spełniających zadane kryteria dokumentów, obrazów, filmów zespół może przeglądać dokumenty on line w wysokiej bądź niskiej rozdzielczości. Obrazy i filmy opatrzone są dodatkowymi informacjami takimi jak dane o reżyserze, agencji, dacie produkcji, zastrzeżeniu praw autorskich oraz informacjami o podobnych materiałach w bibliotece.

Zgodnie z obecną polityką marketingową oraz kampaniami reklamowymi firmy Coca-Cola wszystkie materiały są tworzone w tej samej, cyfrowej formie i w przyszłości będą dodane do Cyfrowej Biblioteki. "Firma Coca-Cola jest w posiadaniu unikalnego, bogatego oraz bardzo rozległego archiwum obrazów oraz dokumentów, które definiują firmę oraz markę. Chcieliśmy nie tylko uchronić od zniszczenia dotychczasowe materiały, ale także zapewnić naszym pracownikom dostęp do nich oraz szybko przełożyć to na namacalne korzyści, takie jak zwiększenie wydajności oraz spójności naszych działań," powiedział Phillip F. Mooney, manager z Departamentu Archiwów Coca-Coli.

"W przeszłości, aby uzyskać dostęp do takiego materiału konieczne było fatygowanie pracownika w Atlancie w Departamencie Archiwów. Teraz zaś wszystkie materiały są przechowywane w takim samym standardzie i są stale dostępne w ponad 200 krajach dla 26 tysięcy pracowników korzystających z Lotus Notes," dodaje Mooney. "Dzięki cyfrowemu formatowi materiałów oraz dostępności on-line otwierają się nowe horyzonty dla jego wykorzystania w przyszłych projektach. Jako że był to pierwszy tak skomplikowany projekt, to w bardzo znaczącym stopniu polegaliśmy na zasobach, doświadczeniu oraz technologiach firmy IBM".

"Wizjonerska decyzja Coca-Coli oznacza, że firma ta staje się pierwszą na świecie korporacją, która wszystkie swoje operacje reklamowe wraz z materiałami archiwalnymi przeniosła na platformę cyfrową," powiedział Richard Anderson, wicedyrektor Media and Entertainment Industry w IBM. "Ważniejsze niż zarchiwizowanie materiałów historycznych jest umożliwienie, dzięki cyfrowej technologii, powtórnego wykorzystania wartościowych zasobów oraz zwiększenie wydajności, szybkości i spójności działania w taki sposób, że daje to firmie przewagę konkurencyjną."

"Coca-Cola jest firmą zapoczątkowującą nowy trend. Widzimy, że rozwój e-biznesu zwiększa presję na firmy, aby racjonalniej zarządzały cyfrowymi materiałami, takimi jak zdjęcia, prezentacje, dokumenty biznesowe oraz inne media," powiedział Anderson. "W rzeczywistości widzieliśmy badania pokazujące, że 85 proc. pomocnych w biznesie informacji znajduje się poza tradycyjnymi bazami danych, a z tego tylko 5 proc. ma postać cyfrową." Biblioteka Cyfrowa zapewnia pracownikom Coca-Coli, którzy mają prawa dostępu do wewnętrznej sieci firmy wgląd w historyczne materiały firmowe takie jak dokumenty, zdjęcia oraz filmy poprzez system trzech oddzielnych bibliotek. Są to: biblioteka zdjęć (ponad 9000), dokumentów tekstowych (ponad 7000) oraz biblioteka reklam zawierająca ponad 24000 najróżniejszych reklam (także filmy).

Aby stworzyć zintegrowaną Bibliotekę Cyfrową zespół z firmy IBM zastosował przyjazny dla użytkownika interfejs, który jednocześnie spełnia wszystkie wymogi stawiane przez różne serwery oraz bazy danych firmy Coca-Cola. Do przeszukiwania archiwów wykorzystywany jest Lotus Domino Webserver, który przekazuje zapytanie do zaprojektowanych przez programistów IBM Java Servelets. One z kolei są mają dostęp do oprogramowania warstwy pośredniej IBM Content Manager, które to jest sercem wyszukiwarki. Koordynuje ono proces wyszukiwania kontrolując serwery IBM eServer pSeries pod systemem operacyjnym AIX oraz Windows 2000. Po znalezieniu odpowiedniego elementu Content Manager przekierowuje element do użytkownika. Dzięki IBM Global Servies zapewniona jest pełna integracja usług oraz obecność dodatkowych aplikacji.

Połączony zespół z IBM oraz Coca-Coli pracował ponad 18 miesięcy nad stworzeniem tej biblioteki.

em

Czytaj także

 0