Studencka dyskryminacja

Studencka dyskryminacja

Dodano:   /  Zmieniono: 
Tylko studenci studiów dziennych mogą liczyć na pomoc materialną i socjalną. Nadal brak jest przepisów o takiej pomocy dla studentów wieczorowych i zaocznych.
W myśl przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym (tzw. ustawy akademickiej), wszyscy studenci - niezależnie od trybu w jakim się kształcą - mają prawo do pomocy materialnej, w tym także stypendium socjalnego. Ustawa nie ogranicza tej pomocy wyłącznie do studiów dziennych, przyznaje ją także studentom wieczorowym i zaocznym.
Na podstawie tej ustawy rząd wydał rozporządzenie, które już w samym tytule mówi o prawie do pomocy materialnej tylko dla studentów studiów dziennych. Nie ma w nim uregulowanej kwestii pomocy dla studentów zaocznych i wieczorowych. Nie ma żadnych przepisów, które określiłyby zasady pomocy dla studentów wieczorowych i zaocznych.
Sprawą zajął się - na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny. Trybunał uznał, że rozporządzenie jest zgodne z konstytucją. Podkreślił jednak, że nie można uznać za niezgodny z konstytucją przepis, którego nie ma. Zasygnalizował w  związku z tym rządowi konieczność uzupełnienia tej luki prawnej.
"Czym innym jest brak czegoś, a czym innym niezgodność z konstytucją przepisu, który istnieje. Nie można zatem wyeliminować przepisu, który nie istnieje. Jest to nieprawidłowość, ale nie można uznać tego za sprzeczne z konstytucją" - uznał w lipcu TK.
"Obecny stan prawny jest nie do zaakceptowania: regulacja obejmuje tylko jedną kategorię studentów, podczas gdy ustawa obejmuje wszystkich studentów, niezależnie od trybu w jakim się kształcą" - powiedział prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safjan.
"Musi powstać nowa regulacja, która swoimi postanowieniami obejmie wszystkich studentów. Świadczenia te nie muszą oczywiście być identyczne dla wszystkich studentów, ale - według nas - muszą wszystkich obejmować" - dodał Safjan.
"To zagadnienie jest przedmiotem prac prowadzonych w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Wymaga ono przeanalizowania możliwości budżetu państwa" - odpowiada ministerstwo w komunikacie.
"Odmienny system prowadzenia zajęć dla studentów dziennych i zaocznych powoduje, że nieuniknionym stanie się zróżnicowanie pomocy dla studentów" - brzmi odpowiedź udzielona na piśmie.
MENiS przewiduje, że nowe rozwiązania dotyczące systemu pomocy materialnej dla studentów będą wprowadzone ustawą wraz z innymi zmianami w prawie dotyczącym szkolnictwa wyższego.
Wydatki budżetu państwa w 2001 r. na pomoc studentom wyniosły ponad 733 mln zł. Ok. 670 mln zł przeznaczonych zostało na stypendia, świadczenia socjalne, zapomogi oraz dopłaty do zakwaterowania i posiłków.
Według danych Ministerstwa Edukacji, w 1990 r. było ok. 400 tys. studentów. W 2002 r. jest ich ok. 1,7 mln, z czego 946 tys. to studenci studiów wieczorowych i zaocznych.
nat, pap
+
 0

Czytaj także