Na wczasy do poprawczaka

Na wczasy do poprawczaka

Dobre warunki bytowe i żadnych efektów wychowawczych - taką ocenę pracy polskich poprawczaków zawiera najnowszy raport NIK.
"Mimo dobrych warunków, jakie zostały stworzone, (...) efekty działań wychowawczych oceniamy nisko. Przede wszystkim dlatego, że  wychowankom zdarzają się ciągle ucieczki, bójki, agresywne zachowania" - powiedział wiceprezes NIK Jacek Jezierski podczas konferencji prasowej prezentującej wyniki kontroli.

Jest to tym bardziej niepokojące, że budżet państwa przeznacza na te cele niemałe kwoty. Dla porównania Jezierski podał, że średni miesięczny koszt pobytu wychowanka w poprawczaku wynosi 6,3 tys. zł, podczas gdy w domu dziecka tylko około dwóch tysięcy.

Izba skontrolowała prawie połowę poprawczaków i schronisk dla  nieletnich w Polsce. Była to pierwsza taka kompleksowa kontrola NIK, koordynowana przez białostocką delegaturę NIK. Jednym z wniosków pokontrolnych przekazanych ministrowi sprawiedliwości, który nadzoruje poprawczaki, jest ograniczenie przerostu zatrudnienia w tych placówkach, ograniczenie ich wysokich kosztów oraz przygotowanie programu, który podniósłby efektywność resocjalizacji.

em, pap

Czytaj także

 0