3-letni chłopiec postrzelił swojego brata bliźniaka. Matka uciekła

3-letni chłopiec postrzelił swojego brata bliźniaka. Matka uciekła

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Trzyletni chłopiec postrzelił brata (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
3-let­ni chło­piec przy­pad­ko­wo po­strze­lił swo­je­go brata bliź­nia­ka z broni. Teraz po­li­cja w Vir­gi­nii po­szu­ku­je opie­ku­nów dzie­ci - do­no­si "The Huf­fing­ton Post".
Do zda­rze­nia do­szło w apar­ta­men­cie matki dzieci w Ho­pe­well. Chło­piec tra­fił swo­je­go brata z pi­sto­le­tu o ka­li­brze 25 mm. Ranne dziecko przeżyło, jest w stanie sta­bil­nym. 

Teraz policja szuka matki dzieci i jej partnera. Para postanowiła uciec. Jak podaje "The Huf­fing­ton Post", 28-let­nia Re­ashon­da Sha­rel­le Jones nie za­cze­ka­ła na ra­tow­ni­ków i "pod­rzu­ci­ła" swo­je­go syna do miej­sco­we­go szpi­ta­la. Z kolei mężczy­zna za­wiózł jego brata do in­ne­go miesz­ka­nia swo­jej part­ner­ki.

Policja wciąż nie od­zy­ska­ła broni, z któ­rej do­szło do strza­łów.  
"The Huf­fing­ton Post"

 1
  • Sprawiedliwy   IP
    Pewni skaza dzieciaka jako doroslego i dostanie dozywocie. Okolo 8 tysiecy dzieci (ponizej 15 roku zycia) rocznie jest skazywanych w USA jako dorosli. To skandal. Ameryka to naprawde dziki kraj zamieszakany przez dzikich ludzi.

    Czytaj także