Jeziorański, Zanussi, Torbicka

Jeziorański, Zanussi, Torbicka

Tytuł Mistrza Mowy Polskiej przyznano: Janowi Nowakowi- Jeziorańskiemu, Krzysztofowi Zanussiemu i Grażynie Torbickiej.
Specjalne wyróżnienie zostało przyznane Hance Bielickiej, a  laureatem specjalnego wawrzynu został prof. Janusz Tazbir.

Mistrzami mowy polskiej vox populi zostali Józef Oleksy i Jan Rokita.

les, pap

Czytaj także

 0