Rosną długi Polaków

Rosną długi Polaków

Zadłużenie Polaków w maju br. wzrosło od sierpnia 2007 r. o 1,8 mld zł do 6,73 mld zł - wynika z raportu InfoDług. Średnie zadłużenie wobec m.i. banków i kontrahentów wynosi 5 tys. 615 zł.

W Polsce z płatnościami powyżej 60 dni zalega 1,2 mln osób - podano w raporcie InfoDług, przygotowanym na podstawie danych InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej (BIK). Dane na temat zadłużonych widnieją w Ewidencji Dłużników InfoMonitor BIG, bazie BIK lub Rejestrze Dłużników Związku Banków Polskich.

Statystyczny "dłużnik" to mężczyzna w wieku 31-40 lat, mieszkaniec województw śląskiego lub mazowieckiego, w szczególności Warszawy lub Katowic. Jego średnie zadłużenie, z którym zalega powyżej 60 dni wobec banków, kontrahentów czy firm dostarczających usługi masowe, wynosi 5 tys. 615 zł. W porównaniu z poprzednią edycją raportu, zadłużenie takiego klienta wzrosło o ponad 500 zł, czyli o 10 proc.

W bazie InfoMonitora BIG i bazie BIK wpisanych jest 703 tys. mężczyzn, co stanowi 59 proc. wszystkich osób czasowo nie wywiązujących się ze zobowiązań. Kobiety stanowią 41 proc. nierzetelnych klientów, tj. 495 tys.

W porównaniu do poprzedniego raportu z lutego 2008 r., największe zadłużenie dotyczy nadal województwa śląskiego i mazowieckiego (odpowiednio 1.054 mln zł i 937 mln zł).

Raport uwzględnia zobowiązania wynikające zarówno z niespłacanych kredytów hipotecznych, kredytów konsumpcyjnych, opłat leasingowych, a także z opłat za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne lub czynsz za mieszkanie.

W maju br., w porównaniu z lutym, łączna suma zaległych płatności wzrosła o 500 mln zł - z 6,16 mld zł do 6,73 mld zł.

Od początku 2007 r. wzrosła liczba raportów z informacjami gospodarczymi na temat konsumentów i przedsiębiorców, udostępnianych przez InfoMonitor BIG. Łącznie w ubiegłym roku przekazano 1 mln 455 tys. 502 takich sprawozdań. O informacje takie pytają m.in. banki.

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane dotyczące rachunków kredytowych záokoło 14,5 tys. placówek należących do banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Do bazy InfoMonitor BIG mogą zgłaszać dane o długach instytucje finansowe, firmy leasingowe, zakłady ubezpieczeń, firmy dostarczające energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Wpisanie dłużnika do Ewidencji Dłużników InfoMonitor BIG jest możliwe pod warunkiem, że przeterminowana należność wynosi minimum 200 zł iátermin jej płatności minął co najmniej 60 dni wcześniej. Dodatkowym wymogiem jest konieczność poinformowania dłużnika, że jego dane wraz záinformacją o wierzytelności zostaną przekazane do biura informacji gospodarczej.

ab, pap

Czytaj także

 0