Polityka prywatności

Polityka prywatności

Komu powierzam moje dane osobowe?

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” Sp. z o.o. – administrator serwisu wprost.pl oraz wydawca tygodnika „Wprost” odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika serwisu internetowego, numer IP komputera użytkownika serwisu internetowego lub inne dane które użytkownik serwisu internetowego przekazuje administratorowi tego serwisu, np. poprzez formularze zamieszczone w serwisie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników portalu internetowego wprost.pl (dalej będziemy go nazywać „Serwisem”) oraz użytkowników cyfrowej wersji magazynu Wprost oraz użytkowników modułu Wprost PREMIUM (dalej będziemy obie te usługi nazywać zbiorczo „Produktem”.)

Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Czego można się spodziewać po polityce prywatności w zakresie ochrony danych osobowych ? Kto jest administratorem moich danych i jak się z nim skontaktować?

Dokument ten przedstawia metody oraz zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników dokonujących zakupu lub korzystających z Produktu, użytkowników korzystających z Serwisu oraz innych produktów i usług należących do Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. Dowiesz z niego w jaki sposób będziemy korzystać z danych osobowych, które nam powierzyłeś. Z dokumentu dowiesz się również jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych i jak się z nami skontaktować.

Informujemy, że administratorem (administrator to podmiot który w oparciu o Twoją zgodę wyznacza cel i sposób przetwarzania Twoich danych) podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być różne spółki z naszej grupy kapitałowej (Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A., więcej na: www.pmpg.pl), w zależności od tego z jakich naszych usług korzystasz i na jakie przetwarzanie danych wyraziłeś zgodę:

a) w zakresie korzystania z Produktu oraz w zakresie wykonywania zamówionych przez Ciebie usług oferowanych przez Serwis, a także w zakresie akcji przeprowadzanych w Serwisie Twoje dane przetwarza Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” sp. z o.o.,

b) w zakresie wysyłania zamówionych przez Ciebie newsletterów Twoje dane przetwarza Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” sp. z o.o.

c) w zakresie wysyłania informacji handlowych i marketingowych - o ile wyraziłeś/aś na nie zgodę - Twoje dane przetwarzają spółki: PMPG Polskie Media S.A., Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” sp. z o.o. oraz Orle Pióro sp. z o.o.

Oznacza to, że te spółki będą przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach, na które się zgodziłeś. Wszystkie te spółki są dostępne pod adresem Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa oraz pod adresem mailowym [email protected]. Z osobą zajmującą się danymi osobowymi który jest przedstawicielem wyżej wskazanych spółek możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym.

Dokładamy starań abyś mógł wygodnie zarządzać danymi osobowymi które nam powierzyłeś. Jeśli nie chcesz na przykład otrzymywać od nas wiadomości e-mail wystarczy, że klikniesz w stosowne pole o rezygnacji, które znajduje się w treści każdego maila, którego od nas otrzymasz.

Jakie dane są gromadzone, a jakich danych nie gromadzimy?

W żadnym wypadku nie będziemy zbierać i przetwarzać danych osobowych wrażliwych: ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Zwyczajowo gromadzimy podstawowe dane które pozwalają nam się kontaktować z naszymi użytkownikami. Są to: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres oraz inne dane wskazane w tej polityce prywatności (patrz: pliki cookies i profilowanie). Czasami możemy zbierać dane dodatkowe i będą one zależeć od charakteru szczególnych usług z których chce skorzystać użytkownik. Zawsze będą to jednak takie dane, które dobrowolnie poda nam użytkownik.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych i jak długo dane będą przetwarzane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w takich celach na jakie zgodziłeś/aś się poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO. Nasze newslettery wysyłamy w oparciu o Twoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz tzw. nasz uzasadniony interes, jakim jest prawo do realizacji marketingu bezpośredniego a więc komunikowania się z naszymi użytkownikami Serwisu lub Produktu w celu przedstawiania nowych informacji, produktów usług itp.

Informujemy, że podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym oraz że nie jesteś zobowiązany do ich podania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych jest dobrowolne i nie uzależniamy wykonania jakichkolwiek usług od uzyskania Twojej zgody na korzystania z Twoich danych w celach marketingowych i handlowych. Jeżeli zamówiłeś/aś u nas Produkt lub inną usługę lub chcesz wziąć udział w organizowanym przez nas konkursie lub innej formie aktywności to podanie danych jest konieczne dla wykonania umowy, w celu realizacji danej usługi lub w celu zapewnienia Ci udziału w konkursie lub innej formie aktywności.

O ile udzieliłeś/aś odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych to Twoje dane będą przetwarzane stale, chyba że cofniesz swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Jeśli nie wyraziłeś tej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane tylko przez czas świadczenia przez nas usług (na przykład przez czas w jakim bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie lub przez czas w jakim korzystasz z Produktu lub innej naszej usługi). Niemniej jednak możemy przechowywać Twoje dane po cofnięciu przez Ciebie zgody lub po zakończeniu świadczenia usług na Twoją rzecz jeśli to przetwarzanie jest uzasadnione przepisami prawa (np. dla celów księgowych i podatkowych) lub przewidujemy, że archiwizacja Twoich danych jest konieczna do ochrony naszych praw.

Metody i cele przetwarzania danych

Zbieramy dane osobowe dostarczone przez użytkowników w sposób określony powyżej, drogą elektroniczną, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób elektroniczny lub manualny. Korzystamy również z wysyłki automatycznej korespondencji elektronicznej.

Wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje dla następujących celów:

- tych nieodłącznie związanych z realizacją i świadczeniem usług w ramach Serwisu, udostępnienia Ci Produktu oraz tych związanych z koniecznością zapewnienia Ci udziału w akcjach związanych z Serwisem. (zbieramy i korzystamy z danych w szczególności celem kontaktowania się z osobami które zamówiły i korzystają z Produktu, z osobami które biorą udział w organizowanych przez nas Konkursach, czy innych formach aktywności, chodzi tutaj przykładowo o kontakt przy rozpatrywaniu reklamacji, ocenę zgłoszeń konkursowych itp.)

- w celu weryfikacji jakości świadczonych usług, celem prowadzenia statystyk rynkowych (sprawdzamy jak wielu użytkowników odwiedza nasz Serwis, jak długo przebywa w Serwisie i jakie treści go szczególnie interesują, tak aby dopasować treść Serwisu do potrzeb jego użytkowników), oraz w celach profilowania użytkowników (patrz niżej Profilowanie i pliki „cookies”)

- w celach (za uprzednio wyrażoną przez użytkownika zgodą) handlowych i promocyjnych (np. wysyłanie newsletera na podany przez użytkownika adres e-mail. wysyłanie użytkownikowi informacji handlowych o różnych produktach i usługach, naszych i naszych zaufanych partnerów, wysyłanie informacji o różnych konkursach, akcjach promocyjnych, zarówno naszych jak i naszych zaufanych partnerów). Co istotne każdorazowo zgoda na przetwarzanie w taki sposób danych osobowych jest dobrowolna i nie uzależniamy od niej możliwości korzystania z naszych usług; każdorazowy zakres wykorzystywania danych w celach marketingowych i handlowych zależy od tego, na co zgodził się dany użytkownik. Zgoda na wysyłanie newslettera nie stanowi podstawy do wysyłania informacji handlowych naszych partnerów.

Dane osobowe udostępnione przez użytkowników, a następnie zebrane w sposób opisany powyżej, umożliwiają identyfikację użytkowników jedynie przez Agencja Wydawniczo Reklamowa „Wprost” sp z o.o. oraz w zakresie zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych i promocyjnych przez Orle Pióro sp. z o.o. oraz PMPG Polskie Media S.A. Dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, tylko i wyłącznie w przypadku gdy korzystamy z usług podwykonawców, szczególnie tych którzy w naszym imieniu i na naszą rzecz zarządzają naszymi bazami danych. Podmioty te nie są administratorami danych, a powierzone dane wykorzystuję tylko w celach wskazanych przez nas i wynikających z powyżej opisanych podstaw. Dane wynikające ze zbierania tzw. cookies są przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, których lista wskazana jest poniżej (patrz: Profilowanie i pliki „cookies”).

Jak zmienić lub usunąć informacje? Jakie mam prawa?

Wyżej wskazane spółki (a więc Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost sp. z o.o., PMPG Polskie Media S.A. Orle Pióro sp. z o.o.) to podmioty które będą przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Wszystkie te spółki są dostępne pod adresem Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa oraz pod adresem mailowym [email protected].

W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres [email protected]. Adres ten służy temu abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (poinformujemy Cię jakimi Twoimi danymi się posługujemy), ich sprostowania (jeśli zechcesz poprawimy Twoje dane), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (możesz wybrać dane które będziemy przetwarzać lub żądać abyśmy wszystkie Twoje dane usunęli) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu lub też prawie do przeniesienia Twoich danych do innego podmiotu.

Zapewniamy, że zabezpieczamy nasze systemy informatyczne aby chronić Twoje dane. Masz prawo uzyskania kopii danych które nam przekazałeś.

Informujemy, że w związku z powierzeniem nam naszych danych masz prawo do wniesienia

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki „cookies” i profilowanie

Informujemy, iż w celu dostosowania treści i usług naszych serwisów internetowych (wprost.pl dorzeczy.pl superhistoria.pl film.com.pl smaki.pl - dalej jako „Serwisy”) należących do PMPG Polskie Media S.A. oraz do spółek należących do grupy kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. (dalej jako „Spółki”) do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb użytkowników, używamy informacji zapisywanych przez serwery Serwisów na urządzeniach końcowych użytkownika (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”, Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z „cookies”.

„Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym użytkownika umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych statystycznych o korzystaniu przez użytkowników z poszczególnych Serwisów i ich funkcjonalności. „Cookies” co do zasady nie identyfikują danych osobowych użytkownika. „Cookies” zawsze zawierają nazwę domeny Serwisów, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

„Cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisów, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze Spółkami reklamodawcami, firmami badawczymi czy dostawcami aplikacji multimedialnych. Poniżej przedstawiamy listę naszych zaufanych podmiotów, którym pozwalamy używać na naszych stronach „cookies”.

Odbiorcą informacji z cookies są: Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o., (dalej jako „SDO”), spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, podmioty badające i zliczające kampanię SDO, partnerzy handlowi SDO, Optad360 sp. z o.o., AdPrime, Adrino, Gemius Polska sp. z o.o.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron Serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ponieważ „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie, (sprawdzamy ile mamy użytkowników, jak długo użytkownicy korzystają z naszego serwisu, jakie szczególnie treści ich interesują)
  • utrzymania sesji użytkownika Serwisów (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, poprzez tzw. profilowanie czyli weryfikację ich zainteresowań i preferencji wynikających z analizy stron internetowych z których korzysta użytkownik,

W ramach naszych Serwisów możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”:

  • tzw. niezbędne pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów,
  • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów,
  • pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów,
  • tzw. funkcjonalne pliki „cookies”, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • tzw. reklamowe pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.

Każdy z użytkowników ma możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisów jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych w ramach Serwisów, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Serwisie.

Profilowanie w ramach Produktów, w szczególności Wprost PREMIUM

Użytkownicy Produktu, w szczególności Wprost Premium mogą być profilowani w celu dostosowania do ich osobistych preferencji zarówno Produktu Wprost Premium jak i oferty w zakresie dalszej subskrypcji tego Produktu lub innych produktów i usług. W tym celu mogą być analizowane takie dane jak ilość artykułów które przegląda Użytkownik, rodzaj tych artykułów, ich tematyka, czas spędzony w serwisie Wprost Premium, historia nabytych subskrypcji Wprost Premium i inne, tym podobne dane. Dane te są zbierane i przetwarzane tak aby tworzyć indywidualne oferty dla Użytkowników, dotyczące Wprost Premium oraz innych produktów i usług. Dane te są zbierane i przetwarzane również aby przedstawiać Użytkownikowi treści które mogą go szczególnie zainteresować w ramach zawartości Wprost Premium, zgodnie z jego preferencjami.

Takie przetwarzanie opierać się będzie na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest prawo do dostosowywania naszych usług do indywidualnych preferencji klientów, jak również prawo do realizacji marketingu bezpośredniego a więc komunikowania się z naszymi użytkownikami Serwisu lub Produktu w celu przedstawiania ofert dostosowanych do indywidualnych preferencji (art. 6 ust. 1 f) RODO). Niemniej jednak masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec takiego przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych.