Zobacz, o ile wzrosną pensje nauczycieli

Zobacz, o ile wzrosną pensje nauczycieli

Nauczyciele dostanąl większe pensje, fot. sxc
Płace zasadnicze nauczycieli wzrosną we wrześniu tego roku, w zależności od stopnia awansu zawodowego, od 83 zł do 114 zł brutto - wynika z przygotowanego przez MEN projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Resort edukacji poinformował o tym w piątek na swojej stronie internetowej.

W tym roku płace nauczycieli wzrosną tylko raz - od 1 września o 3,8 proc. Zapisano to w ustawie budżetowej na 2012 r. Tegoroczna podwyżka płac nauczycieli to wynik ubiegłorocznych negocjacji płacowych przedstawicieli rządu ze związkowcami. Zgodnie z projektem rozporządzenia, od 1 września 2012 r. wynagrodzenie nauczyciela stażysty wyniesie 2265 zł brutto (oznacza to  wzrost o 83 zł brutto), nauczyciela kontraktowego - 2331 zł brutto (wzrost o 85 zł brutto), nauczyciela mianowanego - 2647 zł brutto (wzrost o 97 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego - 3109 zł brutto (wzrost o 114 zł brutto).

Na wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze i  dodatki do niego. Dodatków jest kilkanaście - po zsumowaniu ich i  wynagrodzenia zasadniczego wychodzi tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli określone w ustawie Karta Nauczyciela. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty od 1 września 2012 r. ma  wynieść 2718 zł brutto, nauczyciela kontraktowego - 3017 zł brutto, dla  nauczyciela mianowanego - 3913 zł brutto, nauczyciela dyplomowanego -  5000 zł brutto.

Nauczycielskie związki zawodowe od lat podkreślają, że wysokość tzw. średniego wynagrodzenie jest odległa od tego, co naprawdę otrzymują nauczyciele, a o faktycznych ich zarobkach świadczy właśnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Samorządy mogą wypłacać nauczycielom wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż wynika z rozporządzenia ministra edukacji.

pap, ps

Czytaj także

 2
 • Boo   IP
  O... w związku z nową podstawą programową wzmożone szczucie na nauczycieli... znaczy się - będziemy zamykać szkoły.
  • Jesteś właścicielem mieszkania?   IP
   Uważaj na MEC.
   W miastach, w  budynkach gdzie jest gaz Energetyka Miejska za wszelką cenę chce wejść z ciepłą wodą do naszych mieszkań. Robią to pod pozorem zwiększenia bezpieczeństwa. Zgadzam się z tym zwiększa to bezpieczeństwo i jest to wygodne.
   A jednak jak ma się to bezpieczeństwo jeżeli w kuchni nadal pozostaje instalacja gazowa? To nie wszystko z chwilą instalacji będziesz płacił 6,86 zł za 1 m3 wody i do tego za ogrzanie tego 1 m3 zapłacisz 19,6 zł. Razem więc za 1m3 ciepłej wody zapłacisz 26,46 zł.
   Wiąże się z tym likwidacja piecyków gazowych w łazienkach i inwestycją w instalację doprowadzenia ciepłej wody oczywiście na koszt ZBM i Wspólnot czyli na nasz koszt.
   Nie zgadzasz się oczywiście z tym ?
   Dodam więcej. Masz urządzoną, wyremontowaną łazienkę - zdewastują ci ją zmuszając do podporządkowania się Uchwale wspólnoty wbrew
   Twojej opinii w tej sprawie i wbrew temu, że posiadasz własne wyremontowane mieszkanie.
   Dlatego warto przedtem się na tym zastanowić, uczęszczać na zebrania wspólnot aby dbać o własny interes.
   Pamiętaj o tym, że interes ekonomiczny w tym ma energetyka cieplna a Twoje mieszkanie stanie się natychmiast drogim mieszkaniem.