Rostowski: pokażmy Grekom, że możemy ich wyrzucić ze strefy euro - wtedy wybiorą mądrze

Rostowski: pokażmy Grekom, że możemy ich wyrzucić ze strefy euro - wtedy wybiorą mądrze

Jacek Rostowski (fot. PAP/Piotr Polak)
Tylko Europejski Bank Centralny może zapewnić właściwą zaporę przeciwogniową dla zapobieżenia rozlania się greckiego kryzysu na inne kraje w razie wystąpienia Grecji ze strefy euro - twierdzi na łamach "Financial Timesa" minister finansów Jacek Rostowski.

"EBC powinien już teraz ogłosić, iż w razie wyjścia Grecji z  eurostrefy będzie gotów skupować każdą ilość obligacji pozostałych państw strefy przez wyznaczony z góry czas - np. 12 lub 18 miesięcy" - pisze Rostowski w artykule, który ukazał się w numerze brytyjskiego dziennika z 21 maja. "Były prezes EBC Jean-Claude Trichet, inaugurując podobną interwencję na dużą skalę w sierpniu ubiegłego roku, argumentował, że w warunkach, w  których nie można posłużyć się normalnymi instrumentami polityki pieniężnej, EBC posiadając mandat do jej ustalania ma prawo naprawy tych warunków. Jest to także stanowisko polskiego rządu" - zaznacza minister.

"Nawet w sytuacji, gdy ktoś jest przekonany, że takie działanie jest przeciw unijnym traktatom, Polska stoi na  stanowisku, że jest uzasadnione w przypadku, gdy członek eurostrefy wychodzi z niej, ponieważ takie wydarzenie nie jest przewidziane w  traktatach" - wyjaśnia polski minister.

Rostowski zastrzega jednocześnie, że gotowość EBC do interwencji na rynku państwowych obligacji dotyczyłaby tylko sytuacji, gdyby któreś z państw strefy euro samo wychodziło z niej, a więc nie byłaby normalną praktyką. "Wyjście z eurostrefy jest bardzo precyzyjnie zdefiniowanym wydarzeniem. Dlatego taka interwencja EBC nie byłaby zachętą dla innych państw (do emisji obligacji), czego słusznie obawiają się EBC i Niemcy. Żaden kraj nie wyjdzie ze strefy euro ściągając na  siebie katastrofę po to, by inni mogli skorzystać z interwencji banku centralnego" - tłumaczy polski minister.

Wśród korzyści przyjęcia proponowanego przez niego rozwiązania Rostowski wymienia zwiększenie fiskalnej dyscypliny państw euro. "Łagodząc skutki wyjścia z eurostrefy któregoś z członków dla państw w  niej pozostających, a tym samym zwiększając prawdopodobieństwo wyjścia państw, które stale zachowują się w sposób nieprzewidywalny, EBC faktycznie zwiększyłby dyscyplinę fiskalną w ramach unii walutowej także w średnim okresie, a tym samym obniżałby ryzyko nadużycia rozwiązań niezgodnie z ich celem" - pisze szef resortu finansów. Według Rostowskiego uświadomienie Grekom, że w razie ich wyjścia z  eurostrefy, inni członkowie nie poniosą z tego tytułu przykrych konsekwencji przekona ich, by w nowych wyborach poparli partie, które chcą dotrzymać warunków, na mocy których Grecja uzyskała międzynarodową pomoc finansową.

PAP, arb

Czytaj także

 5
 • Ewiak Ryszard IP
  Rozpad UE jest tylko kwestią czasu. Dlaczego? Przytoczę tu fragment pewnej starożytnej wizji: \"I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [ateizm państwowy], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powracają do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem\" (Daniela 11:28,29a, przekład dosłowny). Teraz Rosja ma powrócić. Obecny kryzys nie jest więc przypadkowy. Wywoła finansowe i geopolityczne trzęsienie ziemi. Rozpadnie się nie tylko strefa euro, ale też UE i NATO. Końcowym rezultatem będą bazy rosyjskie w wielu krajach dawnego bloku wschodniego.

  W podobny sposób Bóg zrealizował wcześniejszą zapowiedź, mówiącą o powrocie wojsk rosyjskich do swej ziemi. Wówczas na przeszkodzie stał Związek Radziecki i Układ Warszawski. Jak widać, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

  Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji w porządku chronologicznym. To prawda, że jest ona różnie interpretowana. Jak widać, zawiera mnóstwo szczegółów, dzięki czemu osoba wnikliwa zauważy jakąkolwiek sofistykę, lub błąd (Daniela 12:10).

  Rosja rolę \"króla północy\" przejęła już w drugiej połowie XIX wieku, rozciągając wpływy na obszary należące niegdyś do Seleukosa I (Daniela 11:27). W tym czasie rolę \"króla południa\" przejęła Wielka Brytania.
  • Lux IP
   Finansiści- terroryści. Jak długo będziemy im pozwalać na takie działania tak długo będziemy niewolnikami.
   • Sic Luceat Lux IP
    Rostowski- krynica mądrości, jak kto innego zdania to kula w łeb.
    • aekielski IP
     Nie podoba mi się system finansowy wolnego świata. Krąży po nim kapitał, ogromny kapitał, który niemal siłą chce się zatrudnić. Bankowcy używają różnych sztuczek by tylko wypchnąć ten kapitał do ludzi i państw. Nie dziwię się, bo za to im płacą i to nieźle.
     • Poskramiacz Oszołomów IP
      Prawdziwy demokrata, mniej więcej taki jak sam jak Putin czy Breżniew. Podobają mi się te puste frazesy o demokracji, o suwerenności, o rządzeniu się samemu itp. Owszem możecie się rządzić sami, możecie wybierać kogo chcecie, ale pod warunkiem, że będą to ci, których my chcemy. Żałosne, największym wrogiem demokracji jest Unia, pokazała to przy okazji Austrii i wyboru Haidera.