EKF W SOPOCIE, KONGRES, KTÓRY ŻYJE CAŁY ROK.

EKF W SOPOCIE, KONGRES, KTÓRY ŻYJE CAŁY ROK.

IV wzorem ubiegłych lat, ponad Europejski Kongres Finansowy przyciągnął do Sopotu, tysiąc czołowych przedstawicieli władz europejskich i krajowych, instytucji regulacyjnych i nadzorczych, biznesu, świata nauki, polityki i mediów. Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący rady programowej EKF, podkreślał w inauguracyjnym wystąpieniu, że kongres – dzięki wypracowywanym rekomendacjom – żyje cały rok. – W tym roku poszerzyliśmy obszar dyskusji o bezpieczeństwo energetyczne. Mam nadzieję, że z Sopotu popłynie w tej sprawie ważny głos, który wzbogaci polską i europejską dyskusję – mówił Jan Krzysztof Bielecki.

Tegoroczną edycję Kongresu rozpoczęły wystąpienia Włodzimierza Karpińskiego, ministra Skarbu Państwa, Dato’ Seri Haji Ahmada Husni Bin Mohamada Hanadzlaha, drugiego ministra finansów Malezji, oraz Steffena Kampetera, sekretarza stanu w niemieckim ministerstwie finansów. Do jego mundialowego porównania wielokrotnie odwoływali się później inni uczestnicy EKF: – Gospodarka przypomina piłkę nożną: mistrzostwo to niekończąca się praca, stale przesuwający się cel. Ciągle pojawiają się nowi gracze, którzy wymuszają na starych mistrzach podnoszenie konkurencyjności. Innowacyjność to wyzwanie nie tylko dla całej Unii Europejskiej, ale i każdej z narodowych drużyn z osobna – mówił Steffen Kampeter. Temat innowacyjności powrócił podczas wieńczącego pierwszy dzień Kongresu spotkania w Operze Leśnej z Danem Breznitzem, charyzmatycznym profesorem Munk School of Global Affairs na Uniwersytecie w Toronto, ekspertem w zakresie systemów proinnowacyjnych oraz globalizacji innowacji i pionierem badań nad wpływem strategii innowacyjnych na rozwój gospodarczy.

Wcześniej uwagę uczestników elektryzowała debata na główny temat tegorocznego Kongresu: czy możliwa jest dalsza integracja polityczna UE oraz wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej bez zapewnienia bezpieczeństwa finansowego oraz energetycznego. Część rozmowy poświęconą finansom moderował Jacek Rostowski, były wicepremier i minister finansów w latach 2007-2013. W dyskusji wzięli udział: prof. Danuta Huebner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Yves Mersch, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego, Philippe Legrain, główny doradca José Manuela Barroso w latach 2011-2014, Paul Ormerod, partner Volterra, András Simor, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, prof. Hans-Werner Sinn, prezes Ifo Institute for Economic Research, Rolf Wenzel, gubernator Banku Rozwoju Rady Europy, oraz Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. Panel poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu został podzielony na część europejską i krajową. W pierwszej wizją energetycznej przyszłości Europy podzielili się: Joschka Fischer, wicekanclerz i minister spraw zagranicznych Niemiec w latach 1998-2005, Maria van der Hoeven, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency), oraz Günter Verheugen, komisarz UE ds. rozszerzenia Unii w latach 1999-2004 oraz komisarz UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości w latach 2004-2010. Dyskusję moderował Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu i planowania finansowego. Drugą część debaty – skoncentrowaną na wyzwaniach stojących przed Polską - poprowadził Jan Krzysztof Bielecki. W panelu zasiedli: Jan Chadam, prezes zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Piotr Chełmiński, członek zarządu PKN ORLEN, Ireneusz Łazor, prezes zarządu Towarowa Giełda Energii, Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE, Marcin Moskalewicz, prezes zarządu PERN „Przyjaźń”, oraz Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Droga, którą Polska przebyła przez ostatnie 25 lat, pozostaje dla wielu zagranicznych gości inspiracją i punktem odniesienia. Wspominał o niej choćby minister finansów Malezji. Wiele miejsca Polsce i jej obecnemu znaczeniu na mapie Europy poświęcili goście także drugiego dnia Kongresu. – Polska rośnie dwukrotnie szybciej niż unijna średnia, a to oznacza, że w coraz większym stopniu będzie wpływać na dynamikę rozwoju całej europejskiej gospodarki – przekonywał Laszlo Baranyay, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jeden z gości drugiego dnia IV Europejskiego Kongresu Finansowego. Autor kolejnego wystąpienia, prof. Hans-Werner Sinn, prezes Ifo Institute for Economic Research, również wielokrotnie odwoływał się do przykładu Polski, która – w odróżnieniu od innych krajów, zwłaszcza peryferyjnych państw strefy euro - uniknęła kosztownych błędów, dzięki czemu poradziła sobie z kryzysem znacznie lepiej niż inne kraje europejskie. Jego gorzka ocena kondycji i przyszłości strefy euro była jednym z najbardziej emocjonujących wystąpień podczas II dnia Europejskiego Kongresu Finansowego. Zdaniem prof. Sinna największym problemem strefy euro jest jej spoiwo, czyli wspólna waluta. Wyrwanie Unii Europejskiej z klinczu, w którym na własne życzenie się znalazła, wymaga odważnych, niepopularnych decyzji: - Ratunkiem dla strefy euro może być trwała redukcja długu najbardziej pogrążonych państw, ale połączona z mocnymi ograniczeniami budżetowymi, możliwością okresowego wychodzenia niekonkurencyjnych państw ze strefy euro i dopuszczaniem bankructwa państw członkowskich, tak by inwestorzy mogli realnie wyceniać ryzyko – uważa prof. Hans-Werner Sinn.

Uczestnicy IV Europejskiego Kongresu Finansowego zidentyfikowali kluczowe wyzwania stojące przed Polską i Europą. Propozycje praktycznych rozwiązań tych problemów tradycyjnie przybrały już formę rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego, które zostaną przekazane polskim i unijnym decydentom. – To, co odróżnia Europejski Kongres Finansowy od innych tego typu spotkań, to fakt, że Kongres żyje cały rok, tworząc płaszczyznę do koordynacji działań na rzecz wdrażania rozwiązań dla największych wyzwań, przed którymi stoi Polska i Europa – podsumował prof. Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej i wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, współorganizującego Europejski Kongres Finansowy.

Okładka tygodnika WPROST: 29/2014
Więcej możesz przeczytać w 29/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0