Kryształowa Brukselka 2018. Ruszyły zgłoszenia do nagrody indywidualnej

Kryształowa Brukselka 2018. Ruszyły zgłoszenia do nagrody indywidualnej

Nagroda Kryształowej Brukselki
Nagroda Kryształowej Brukselki / Źródło: mat. prasowe
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej po raz ósmy przyzna Nagrody Kryształowej Brukselki za wybitne osiągnięcia w realizacji i promocji projektów w ramach unijnych programów ramowych badań i innowacji. Już można zgłaszać kandydatów nagrody indywidualnej. Kryształowe Brukselki 2018 zostaną wręczone 6 czerwca br. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Warszawie.

W bieżącym roku mija 20 lat uczestnictwa Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej. Również w tym roku jubileusz 20-lecia funkcjonowania będzie obchodził Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE – instytucja, która wspiera uczestnictwo polskich podmiotów w tych programach, obecnie w programie Horyzont 2020.

– W związku z tym podwójnym 20-leciem chcemy dokonać podsumowania osiągnięć polskich naukowców, przedsiębiorców oraz innych organizacji w programach ramowych Badań i Innowacji UE. Będzie to zamknięcie pewnego etapu, ale chcemy, żeby dobrze wykorzystać ogromny potencjał i doświadczenie polskiej nauki oraz przemysłu, jakie zdobyliśmy przez ostatnie dwie dekady, w kolejnych latach Horyzontu 2020, a także w następnym Programie Ramowym UE. No i żeby doświadczenie KPK posłużyło innowatorom, którzy będą się starali o unijne granty w przyszłości – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

– Specjalnie z tej okazji w czerwcu przyznamy Nagrodę Kryształowej Brukselski 2018. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich innowacyjność i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Tegoroczne Kryształowe Brukselki podsumują okres ostatnich 20 lat, począwszy od 5. Programu Ramowego UE, poprzez 6. i 7. Program Ramowy UE i skończywszy na Programie Ramowym Horyzont 2020. Zachęcam więc do zgłaszania kandydatów do nagrody indywidualnej. Mamy w Polsce wspaniałych naukowców, niezwykle kreatywnych innowatorów działających w biznesie. Chcemy ich docenić i wyróżnić – dodaje.

Nagroda Kryształowej Brukselki po raz pierwszy została wręczona w 2001 r. To prestiżowe wyróżnienie, które przyznawane jest za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE, mających na celu wzmocnienie doskonałości naukowej oraz podniesienie konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej.

Decyzję o przyznaniu Nagrody Kryształowej Brukselki 2018 podejmie Kapituła pod przewodnictwem Wicepremiera oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Jarosława Gowina. Obecna edycja nagrody będzie obejmowała następujące kategorie:

  • nauka (uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk),
  • biznes (małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa),
  • administracja samorządowa,
  • podmioty non-profit,
  • nagroda indywidualna.

Właśnie do tej ostatniej kategorii – tj. do nagrody indywidualnej – ruszył już nabór zgłoszeń. Kandydata do nagrody może zgłosić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. W tym celu należy skorzystać z formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej www.kpk.gov.pl. Termin zgłaszania kandydatów upływa 25 kwietnia 2018 r. Regulamin konkursu Nagrody Kryształowej Brukselki 2018 dostępny jest na ww. stronie internetowej.

Laureatów tegorocznej edycji Nagrody Kryształowej Brukselki poznamy 6 czerwca 2018 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Warszawie. Ponadto – 7 czerwca 2018 r. – odbędzie się organizowana przez KPK konferencja „20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE – nowe otwarcie”.

W poprzedniej edycji Nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii indywidualnej nagrodę zdobył prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

O Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

Krajowy Punkt Kontaktowy dla programu ramowego Horyzont 2020 (pełna nazwa: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej) działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w programach ramowych, a obecnie w ósmym programie ramowym „Horyzont 2020”. Instytucja organizuje dni informacyjne, konferencje, oferuje usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz mentoring. Działania Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu ramowego Horyzont 2020 wspomaga 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych w największych ośrodkach akademickich i kilkanaście Branżowych Punktów Kontaktowych przy polskich platformach technologicznych i kluczowych klastrach. Instytucja jest koordynatorem sieci
dla mobilnych naukowców EURAXESS.

O Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji
w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Celem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii na rynek.

Więcej informacji o KPK oraz Programie Ramowym Horyzont 2020:www.kpk.gov.pl

Czytaj także

 0