LUG SA, Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu, #214 PREZENTACJE WYNIKÓW