Do wzięcia jest 200 tys. zł. Nowy projekt dla MŚP

Do wzięcia jest 200 tys. zł. Nowy projekt dla MŚP

Pieniądze do wzięcia
Pieniądze do wzięcia / Źródło: FreeImages.com
Od wczoraj Polska Agencja Inwestycji i Handlu uruchomiła rekrutację na najbardziej kompleksowy i oczekiwany przez sektor MŚP projekt wsparcia ekspansji zagranicznej - Polskie Mosty Technologiczne. W pierwszej kolejności nabór obejmie USA, Kanadę i Meksyk.

–Wartość polskiego eksportu z obszarem NAFTA przekracza 26 mld euro, jednak gros z tej kwoty to zasługa wymiany ze Stanami Zjednoczonymi. Chcemy, żeby polscy mali i średni przedsiębiorcy śmielej angażowali się w działalność na tamtejszych rynkach i jesteśmy gotowi przygotować dla nich profesjonalną, marketingową strategię ekspansji – mówi wiceprezes PAIH Krzysztof Senger.

Z nowego projektu będą mogły skorzystać firmy z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw charakteryzujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług lub technologii. Maksymalna wysokość jednego grantu sięgnie 200 tys. zł, natomiast łączna wartość wparcia dla firm w ramach programu Polskich Mostów Technologicznych wyniesie ponad 176,5 mln zł. Strategia ekspansji zagranicznej będzie powstawać z pomocą polskich i zagranicznych ekspertów. Nabór na pierwszy - północnoamerykański „koszyk” rynków ruszy już 21 maja i potrwa do 13 lipca 2018 roku.

– Wnioski sprawdzimy pod względem formalnym i merytorycznym. Pragnę zaznaczyć, że w konkursie mogą uczestniczyć tylko mikro, małe i średnie firmy zarejestrowane w Polsce. Projekt jest realizowany w ramach pomocy de minimis, dlatego przedsiębiorców obowiązują kryteria związane z dotychczasową kwotą otrzymanej pomocy. Mianowicie, w ostatnich trzech latach nie mogła ona przekroczyć 200 tys. euro – podkreśla Joanna Manikowska, kierownik projektu. Jak wyjaśnia, działalność prowadzona przez potencjalnych grantobiorców nie może dotyczyć sektorów wykluczonych regulaminem konkursu z otrzymania pomocy de minimis, takich jak rybołówstwo i akwakultura, produkcja podstawowych produktów rolnych oraz sektor węglowy.

Z uwagi na specyfikę unijnej pomocy de minimis, granty nie będą mogły być również przekazane na wydatki bezpośrednio związane z wolumenem wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

– Będziemy stosować także dodatkową punktację dla przedsiębiorców działających w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz doświadczonych w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych. Dodam, że wysłuchaliśmy głosów interesariuszy i zliberalizowaliśmy kryteria formalne, rezygnując z konieczności prowadzenia przez Grantobiorcę działalności przez co najmniej 12 miesięcy– tłumaczy Manikowska.

Kolejne nabory odbędą się w trzecim (Wietnam, Chiny i Japonia) i czwartym kwartale 2018 r. (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Kenia). Przedsiębiorcy zainteresowani wejściem do Turcji, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Indii, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Rosji i RPA będą mieli szansę wziąć udział w rekrutacji w przyszłym roku.

– Obecność tych krajów w projekcie nie jest przypadkowa. NAFTA, Azja, Bliski Wschód i Afryka budzą ogromne zainteresowanie polskich firm, które są głodne nowych rynków zbytu. Charakteryzują się też znacznym potencjałem nabywczym, co kluczowe z punktu widzenia interesu biznesowego – zaznacza wiceszef PAIH.

/ Źródło: WPROST.pl

Czytaj także

 0