GUS ostrzega przed fałszywymi stronami z rejestrem firm

GUS ostrzega przed fałszywymi stronami z rejestrem firm

Dodano:   /  Zmieniono: 
Internet, komputer (dot.DWP/ Fotolia.pl)
W Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się komunikat ostrzegający przed korzystaniem z fałszywej strony zawierającej rejestr REGON. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że dane znajdujące się na tej witrynie są nieprawdziwe.

Na jakiej zasadzie działali oszuści? W ogłoszeniu pojawiała się firma, której dane można sprawdzić w rejestrze REGON. Z informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że fałszywa witryna była bardzo podobna do oryginalnej wyszukiwarki. Jednak zawarte na stronie dane firm są nieprawdziwe. W oficjalnym komunikacie GUS podkreślił, że prawidłowa wyszukiwarka rejestru REGON jest dostępna pod adresem: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

Do czego służy rejestr REGON?

Rejestr REGON to Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Za jego prowadzenie jest odpowiedzialny GUS. Służy on przede wszystkim osiągnięciu spójności identyfikacyjnej firm wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych. Dostarcza również ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej podmiotów, a ponadto
umożliwia sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów i jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne). W rejestrze są ujmowane m.in. informacje takie jak: nazwa i adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej NIP lub forma prawna i forma własności.

Czytaj także

 0