ZYX Target Sp. z o.o., Piotr Ostapiuk - Wiceprezes Zarządu, #26 POZA PARKIETEM