AB SA, Andrzej Przybyło - Prezes Zarządu, #103 PREZENTACJE WYNIKÓW