Składki ZUS w 2018 roku będą rekordowo wysokie. Ile zapłacimy?

Składki ZUS w 2018 roku będą rekordowo wysokie. Ile zapłacimy?

podatki, VAT, PIT, ZUS, pieniądze / Fotolia.pl / Autor: shutterfil77
Składki na ZUS w przyszłym roku będą wyjątkowo wysokie – alarmuje portal bezprawnik.pl i prezentuje wyliczenia na ten temat.

Podstawą obliczeń jest art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Określona w nim została kwota podstawy wymiaru składek - ustalono ją na 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Traktowana jest ona jako punkt wyjścia do obliczania wysokości poszczególnych składników.

Informację o składnikach ubezpieczenia społecznego oraz podstawie obliczania ich wysokości znaleźć można z kolei w art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nim stopy procentowe składek wynoszą:

Podstawa wymiaru Cel
19,52% na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4
8,00% na ubezpieczenia rentowe
2,45% na ubezpieczenie chorobowe
od 0,40% do 8,12% na ubezpieczenie wypadkowe

W przyjętych na początku czerwca założeniach ustawy budżetowej na 2018 rok prognozowaną kwotę przeciętnego wynagrodzenia brutto ustalono na 4 443 złote. W minionym roku wynosiła o na 4 263, co oznacza wzrost o 180 złotych. W związku z tym automatycznie przyjąć można, że wzrośnie wartość wszystkich składek.

Za podstawę wyliczeń brana będzie bowiem kwota 4 443 złote, w związku z czym składka na ubezpieczenie społeczne w 2018 roku będzie wynosiła 912,22 zł. Na tę kwotę złożą się: składka emerytalna – 520,36 zł, składka rentowa – 213,26 zł, składka chorobowa – 65,31 zł, składka wypadkowa – 47,98 zł, składka na Fundusz Pracy – 65,31 zł. Na razie nie wiadomo jeszcze, ile wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj także

 1
  • NIC kuchnia nie napisze......................................................................................................................................