Uważaj na te dwie firmy. Trafiły na listę ostrzeżeń publicznych KNF

Uważaj na te dwie firmy. Trafiły na listę ostrzeżeń publicznych KNF

biznes fot. pressmaster/fotolia.pl
KNF dodała dwa nowe podmioty do listy ostrzeżeń publicznych, są to firmy: Nova Giełda Sp. z.o.o. i Nova Giełda Inwestycje Sp. z.o.o.

Obydwie firmy trafiły na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego 20 lipca 2017 roku. Ma to związek z zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF) przez Nova Giełda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl) oraz Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535).

W przypadku Nova Giełda Inwestycje jest jeszcze jeden powód, mianowicie podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków).

Czytaj także

 0