Rusza program Polska-Rosja. Budżet to 62,47 mln euro

Rusza program Polska-Rosja. Budżet to 62,47 mln euro

Przejscie graniczne granicy strefy Shengen Polska - Rosja
Przejscie graniczne granicy strefy Shengen Polska - Rosja / Źródło: Newspix.pl / Michal Fludra
Rząd na wniosek ministra rozwoju przyjął program Polska-Rosja. Federacja Rosyjska do programu przystąpiła 26 grudnia. Dzięki zgodzie rządu, 41,65 mln euro ze środków Unii Europejskiej trafi do beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego na realizację partnerskich projektów z Obwodem Kaliningradzkim.

Budżet programu wynosi 62,47 mln euro, w tym 41,65 mln euro z funduszy Unii Europejskiej i 20,82 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej. W ramach Programu będzie możliwa realizacja projektów wpisujących się w następujące cele tematyczne: promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja, poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych, wspieranie zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami.

Jak podkreśla resort rozwoju, do uruchomienia tego programu niezbędne były trzy elementy: pozytywna decyzja Komisji Europejskiej – uzyskana 8 grudnia 2016 r., podpisanie przez trzy strony (KE, Polskę i Federację Rosyjską) tzw. umowy finansowej, będącej doprecyzowaniem programu – co Komisja uczyniła 20 grudnia br., a strona rosyjska (po dłuższych, niż pierwotnie deklarowano pracach rządowych) – 26 grudnia br. oraz przygotowanie instytucjonalne i merytoryczne. Pod tym względem zespół Ministerstwa Rozwoju i Wspólny Sekretariat Techniczny w Olsztynie są w pełnej gotowości – zapewnił Jerzy Kwieciński wiceminister rozwoju.

– W związku z podjęciem uchwały przez rząd już poprosimy polsko-rosyjski komitet monitorujący o zatwierdzenie 5 potencjalnych projektów pozakonkursowych, a na początku przyszłego roku wspólnie podejmiemy decyzję ws. szybkiego uruchomienia naboru – powiedział wiceminister i dodał, że decyzję Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu poprzedziły liczne konsultacje i uzgodnienia z innymi ministerstwami. – Cieszę się, że finalnie doszliśmy do satysfakcjonującego porozumienia, z którego po stronie polskiej skorzystają województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie i pomorskie – podkreślił Jerzy Kwieciński.

Dofinansowanie projektów ze środków programu wynosi maksymalnie 90% całkowitego budżetu projektu, co oznacza konieczność współfinansowania co najmniej 10% wydatków projektu ze środków własnych beneficjentów.

Projekty konkursowe mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 2,5 mln euro. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Obwodu Kaliningradzkiego.

O dofinansowanie ubiegać się mogą wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu.

Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Rozwoju, wspierane przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) w Olsztynie, który funkcjonuje w ramach Centrum Projektów Europejskich.

Wkład finansowy Federacji Rosyjskiej zostanie przekazany do Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju RP), natomiast będzie wydatkowany wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej na działania realizowane przez beneficjentów rosyjskich oraz na realizację zadań z zakresu pomocy technicznej.

Czytaj także

 3
  •  
    Duża część napełni prywatne konta bankowe, a faktury na wszystko się znajdą.
    • Rozumiem że w ramach tego "programu" zostanie postawiony płot na granicy, aby ruskie dzikie świnie zarażone ASF nie przechodziły do nas.
      • Lepiej jak by to było na wsparcie eksportu na wschód a nie jakieś szkolonka związane ze szkoleniami połączonymi z chlaniem