Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

złoty, pieniądze fot. johan10/fotolia.pl
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt przewiduje zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania takim praktykom dostosowując m.in. przepisy do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

„W związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnej ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zdecydowano się na opracowanie projektu nowej ustawy. Tym samym nowe prawo powinno być czytelniejsze, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy, jednostek współpracujących oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów – łatwiejsze do identyfikacji” – czytamy w komunikacie.

Według CIR, w nowej ustawie wskazano m.in.:

 • nowe kategorie instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
 • mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • obowiązki instytucji zobowiązanych, w tym dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 • przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • zasady dotyczące gromadzenia przez GIIF informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania tych informacji innym podmiotom;
 • przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków;
 • precyzyjniejsze zasady współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem;
 • przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom;
 • przepisy dotyczące kontroli instytucji zobowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje zobowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.

„Nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz lepszego dostosowania polskich regulacji do rekomendacji międzynarodowych” – czytamy dalej. Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które powinny obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia.

Czytaj także

 1
 • Zwykły Kowalski chyba nie odczuł tej zmiany. Ustawa już obowiązuje od jakiegoś czasu i nie dało się wyczuć zmian. Ale i tak warto wiedzieć, że każda zmiana w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest ważna. Tu to fajnie wyjaśniają: https://regulacjebankowe.pl/ustawa-aml/