Ponad 27 mld euro na infrastrukturę

Ponad 27 mld euro na infrastrukturę

Ponad 27 mld euro zostanie rozdysponowanych między sześć ministerstw w ramach unijnego programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007-2013 - poinformowała w środę na konferencji prasowej minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka.

W środę zostało podpisane porozumienie między ministrem rozwoju regionalnego (który pełni funkcję instytucji zarządzającej programem) oraz ministrami (instytucjami pośredniczącymi): gospodarki, kultury, nauki, zdrowia, transportu i środowiska.

Środki te będą mogły być wykorzystane (w zależności od kompetencji poszczególnych resortów) m.in. na infrastrukturę energetyczną, budowę obiektów dziedzictwa narodowego, rozwój ośrodków akademickich, ratownictwo medyczne czy transgraniczne korytarze drogowe.

"W kwietniu podpiszemy umowy ze wszystkimi innymi instytucjami pośredniczącymi, które znajdują się w ministerstwach. W sumie tych instytucji jest 31. Dzisiejsze porozumienia obejmują 40 proc. środków, jakie Polska otrzymała w perspektywie finansowej 2007- 2013" - powiedziała Gęsicka.

Dodała, że instytucje pośredniczące będą mogły teraz oficjalnie występować o pieniądze, a beneficjenci będą mogli podpisywać wstępne porozumienia dotyczące projektów.

Największą część z unijnej puli otrzyma ministerstwo transportu. Będzie to ponad 19 mld euro. "Prawie 70 proc. środków będzie finansować transeuropejskie korytarze: drogowe, kolejowe i lotnicze. To jest nasza szansa, której nigdy w przeszłości nie mogliśmy zrealizować. Celem, który chcemy zrealizować, jest zapewnienie spójności transportowej Polski z Europą" - powiedział na konferencji minister transportu Jerzy Polaczek.

Minister gospodarki Piotr Woźniak będzie miał do dyspozycji około 2 mld euro, które zostaną wykorzystane na infrastrukturę energetyczną przyjazną środowisku (818 mln euro) oraz na bezpieczeństwo energetyczne (około 1 mld 150 mln euro). "To w większości tzw. twarde projekty infrastrukturalne, wymagające ogromnej mobilizacji, które bez zastrzyku pieniędzy byłyby znacznie trudniejsze do wykonania (...)" - powiedział.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski wyjaśnił podczas konferencji, że pieniądze unijne pozwolą na sfinansowanie projektów związanych z dziedzictwem kulturowym i infrastrukturą kultury oraz modernizacją szkolnictwa artystycznego.

"Budżet wynosi 490 mln euro plus wkład własny, co daje łącznie 576 mln euro. To więcej, niż planował poprzedni rząd w tej dziedzinie (350 mln euro). Pieniądze pozwolą na sfinansowanie budowy nowoczesnych centrów kultury, sal koncertowych, nowoczesnych muzeów takich jak Muzeum Historii Polski czy Europejskie Centrum Solidarności" - powiedział Ujazdowski.

Minister nauki będzie pośredniczył w realizacji programu infrastruktura szkolnictwa wyższego. "Celem tego priorytetu, na który przeznaczono około 560 mln euro, jest rozwój ośrodków akademickich w Polsce. Umowy obejmą wszystkie duże ośrodki akademickie w Polsce" - powiedział szef resortu nauki Michał Seweryński.

Wyjaśnił, że pieniądze będą przeznaczone na realizację przedsięwzięć mających na celu doskonalenie potencjału dydaktycznego uczelni polskich w dziedzinach nowych technologii, nauk ścisłych, biomedycyny, elektroniki, informatyki.

Minister zdrowia z unijnego programu będzie miał do dyspozycji około 350 mln euro. Jak powiedział obecny na konferencji wiceminister zdrowia Bolesław Piecha, pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na ratownictwo medyczne.

Natomiast ponad 4,5 mld euro, które będzie miał do dyspozycji resort środowiska, zostanie przeznaczone m.in. na gospodarkę wodno- ściekową, gospodarkę odpadami i ochronę przyrody.

pap, ss

Czytaj także

 0