We wrześniu wniosek do KE o przesunięcia środków w ramach PROW

We wrześniu wniosek do KE o przesunięcia środków w ramach PROW

Na początku września do Komisji Europejskiej trafi przygotowywany w resorcie rolnictwa wniosek o przesunięcia środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zapowiedział szef resortu, Marek Sawicki.

Ministerstwo chce m.in. aby więcej środków trafiło na renty strukturalne dla  rolników, inwestycje wodne (np. zbiorniki retencyjne) oraz dofinansowanie zmiany profilu działalności w kierunku nierolniczym. Zmiany w PROW na lata 2007-2013 mają być jeszcze konsultowane z organizacjami rolniczymi.

"Przygotowujemy w tych dniach zmiany w niektórych obszarach działania PROW. Chcemy przesunąć środki z niektórych działań w kierunku tych, które uważamy za  najważniejsze. Po pierwsze musimy wzmocnić renty strukturalne" - powiedział minister podczas konferencji prasowej w Katowicach.

Dodał, że na renty strukturalne zaplanowano wcześniej mniej środków niż już zakontraktowano; wpłynęła na to nie tylko skala potrzeb, ale i kurs złotego wobec euro. Przesunięcie środków ma służyć realizacji już podjętych wobec rolników zobowiązań, ale także ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków. W sumie na  ten cel miałoby trafić dodatkowo ok. 500 mln euro.

Ministerstwo zamierza też zwiększyć planowane wydatki w zakresie melioracji i  gospodarowania wodą w środowisku rolniczym. Dotychczas program przewidywał na  ten cel ok. 440 mln euro. "Szukam przesunięć na poziomie 500 mln euro, by  rzeczywiście zacząć budować zbiorniki retencyjne, zacząć myśleć o małej i dużej retencji" - wyjaśnił Sawicki.

Jak mówił, na podobne inwestycje są środki w programach rolno-środowiskowych, jednak bez odpowiedniej gospodarki wodnej trudno będzie utrzymać siedliska ptaków, łąki ekologiczne itp. - stąd potrzeba wzmocnienia finansowania takich działań.

Sawicki chciałby również, aby środki przeznaczone na rozwój tzw. mikroprzedsiębiorstw na wsi zostały przesunięte na projekty związane z  różnicowaniem działalności na wsi w kierunku nierolniczym. Mikroprzedsiębiorstwa bowiem mogą liczyć także na wsparcie z innych funduszy.

"Chciałbym, nie likwidując oczywiście wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw, przynajmniej zrównać zasady, aby była podobna ilość środków dla rolnika, który chce odejść z rolnictwa i rozpocząć działalność gospodarczą, jak i dla tego, który mieszka na wsi i już taką działalność prowadzi" - wyjaśnił minister.

Resort zapowiada ponadto zmianę zasad w programie skierowanym do młodych rolników oraz w zakresie rent strukturalnych. Chodzi o to, by warunki związane z  wykształceniem osób korzystających z pomocy oraz średnią powierzchnią ich gospodarstw nie stanowiły już barier, jak było dotąd w niektórych regionach.

Inne planowane zmiany dotyczą środków zarezerwowanych na wsparcie innowacyjności, nowych technologii itp. Sawicki chciałby, aby polskie przetwórstwo rolno-spożywcze, które w ostatnich latach dokonało skoku technologicznego, mogło także liczyć na wsparcie działań konsolidacyjnych. Chodzi o to, by większe podmioty przetwórcze stały się bardziej konkurencyjne.

"Chcę także wygospodarować część środków na inwestycje dla grup producentów. Dzisiaj są one dofinansowane tylko ze środków administracyjnych (...), natomiast nie mają możliwości korzystania z programów inwestycyjnych" - wyjaśnił.

Według ministra, rolnik odcięty od możliwości przetwarzania produktu i rynku zbytu jest najsłabszym ogniwem gospodarki żywnościowej. Stąd potrzeba stworzenia systemu, dającego rolnikom możliwość współuczestnictwa w przetwarzaniu płodów rolnych i ich sprzedaży. Wsparcie dla grup producentów ma dotyczyć m.in. magazynowania, konfekcjonowania, schładzania i zamrażania produktów, aby później osiągnęły wyższe ceny.

Sawicki poinformował, że płatności bezpośrednie (obszarowe) za ubiegły rok zostały już wypłacone niemal w 100 proc. (toczą się pojedyncze sprawy odwoławcze), natomiast procedury związane z wypłatami w nowej edycji są zaawansowane. Resort nie przewiduje tu żadnych opóźnień.

"Rozpoczęły się już kontrole na miejscu, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa uzyskała do tego akredytację. Jestem przekonany, że  zgodnie z planem, 1 grudnia zaczną się normalne wypłaty, jak przewiduje to  ustawa o ARiMR" - zapewnił minister.

Na realizację PROW 2007-2013 jest przeznaczone 17,2 mld euro, z czego 4 mld euro pochodzi z budżetu krajowego. Do końca czerwca 2008 r. ARiMR przekazała beneficjentom prawie 3,3 mld zł, z czego najwięcej trafiło do rolników prowadzących działalność w niekorzystnych warunkach gospodarowania. Stosowną akredytację, umożliwiającą uruchamianie procedur, ma już 11 programów w ramach PROW, cztery uzyskają ją do końca sierpnia. Większość działań ma być uruchomiona w 2008 r.

nd, pap

Czytaj także

 0