Rostowski: budżet 2009 zabezpiecza polską gospodarkę

Rostowski: budżet 2009 zabezpiecza polską gospodarkę

Przyjęty w ubiegłym tygodniu przez rząd projekt budżetu państwa na 2009 rok zabezpiecza stabilność gospodarki polskiej - powiedział w Sejmie minister finansów Jacek Rostowski.

Szef resortu finansów przedstawił posłom informację w sprawie planów rządu zmierzających do zabezpieczenia narodowej gospodarki i polskich obywateli przed skutkami kryzysu, narastającego na światowych rynkach finansowych.

"Wysoce nieodpowiedzialne byłoby straszenie obywateli, że grozi im jakiś kryzys. Mimo zawirowań na światowych rynkach, polska gospodarka jest w dobrej kondycji" - powiedział minister.

Podkreślił, że projekt budżetu na 2009 rok obniża w znaczący sposób deficyt budżetowy, zwiększa wiarygodność Polski jako dłużnika oraz ogranicza niebezpieczeństwo, że nasz kraj będzie musiał więcej płacić na obsługę zadłużenia publicznego.

Wejście do euro
Jego zdaniem zapowiedź premiera Donalda Tuska o możliwości wejścia Polski do  strefy euro w 2011 roku została dobrze przyjęta przez rynki finansowe. Poinformował, że po oświadczeniu szefa rządu "rentowność polskich obligacji spadła o 20-30 pkt. bazowych w porównaniu z poprzednim stanem", co - jego zdaniem - zapewnia wiarygodność polskim instytucjom finansowym.

Minister finansów zwrócił uwagę na determinację rządu, którego działania zmierzają do tego, aby polska gospodarka była stabilna oraz coraz bardziej integrowała się z gospodarkami strefy euro.

Przypomniał, że w tym roku rząd przyjął wiele projektów, które wzmacniają system finansowy w Polsce. Wśród nich wymienił m.in. ustawę wprowadzającą dyrektywę o instrumentach finansowych, która zabezpiecza interesy drobnych inwestorów.

Rostowski podkreślił rolę Komitetu Stabilności Finansowej. Porozumienie o  jego powołaniu zostało podpisane przez Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego w grudniu 2007 roku. "Funkcjonowanie Komitetu będzie ugruntowane na mocy ustawy, której projekt został przyjęty w  ubiegłym tygodniu przez rząd" - powiedział. Według ministra Komitet ułatwi wymianę informacji między instytucjami "stanowiącymi sieć bezpieczeństwa finansowego", czyli resortem finansów, NBP i KNF.

Plan awaryjny
Minister poinformował, że w środę Komitet Stabilności Finansowej przyjął krajowy plan awaryjny dla sektora finansowego na wypadek wystąpienia kryzysu w  Polsce. Nie chciał jednak ujawnić szczegółów tego planu. Jego zdaniem, informacje te mogłyby zachęcić niektóre instytucje do ryzykownych działań, "licząc na to, że jeżeli wpadną w tarapaty, to państwo polskie je uratuje". "Wobec tego nie możemy ujawnić tych informacji i żaden kraj tego nie robi" -  dodał.

"Istnieje także porozumienie pomiędzy nadzorami finansowymi wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zostało ono podpisane w kwietniu tego roku przez rząd polski; ułatwia w bardzo znaczący sposób współpracę Komisji Nadzoru Finansowego z  nadzorami Unii" - podkreślił.

"Polski system bankowy, finansowy okazał się szczególnie odporny na szoki, które do tej pory wstrząsnęły szczególnie systemem finansowym Stanów Zjednoczonych, ale także w pewnej mierze Europy Zachodniej" - powiedział. Dodał, że wynika to m.in. z szybkiego wzrostu gospodarczego Polski.

"Polska należy do bardzo małej grupy krajów, które mają szybki wzrost gospodarczy, zrównoważoną gospodarkę, jeśli chodzi o wskaźniki makroekonomiczne i głębokie poszanowanie dla praw własności. Z tego powodu inwestorzy pokazali, że mają wielkie zaufanie do Polski" - podkreślił.

Bezrobocie
Poinformował, że w 2009 roku liczba bezrobotnych spadnie do 1 mln 300 tys. osób, a stopa bezrobocia do 8,5 proc. według polskiej metodologii, a zgodnie z  unijną do 5,6 proc. "Zaufanie inwestorów do Polski jest kluczowym elementem nie  tylko utrzymania wzrostu gospodarczego, ale również wysokiego zatrudnienia i  malejącego bezrobocia" - powiedział minister.

Rostowski zapewnił, że wypłaty z pierwszego filara Otwartych Funduszy Emerytalnych są bezpieczne.

W debacie zabrał również głos wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, który przekonywał o stabilności polskiej gospodarki.

Według posłów klubu Lewicy, w debacie powinien uczestniczyć prezes NBP Sławomir Skrzypek. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra (PiS) uzasadniając nieobecność szefa banku centralnego, mówił, że nie otrzymał on zaproszenia do  uczestnictwa w tej debacie. Prowadzący obrady wicemarszałek Jarosław Kalinowski (PSL) zaznaczył, że prezes NBP ma stałe zaproszenie do Sejmu.

pap, keb, ND

Czytaj także

 2
 • jerzy47@onet.eu IP
  Moja opinia o budżecie na 2009 r.
  Moim zdaniem jest to kolejny budżet krzywdzący emerytów i rencistów. I znów będzie się wmawiać, iż niema pieniędzy na świadczenia ZUS-u, których waloryzacja nie jest nią, a odwrotnie dewaloryzacja. Głupcy (oszuści) będą wmawiać, iż zostaną podniesione świadczenia. Po prostu te „matoły” nie umieją rządzić, kalkulować i daleko im do uczciwości. Sobie podnoszą znacznie dochody tylko naród musi głodować i z braku pieniędzy już wielu obywateli RP targnęło się na swoje życie. Polityka rządu charakteryzuje się zbrodnią i ludobójstwem.
  • szatma@comcast.net IP
   Dlaczego wg Banku Swiatowego gospodarka Polska lokuje sie gdzies w 8 dziesiatce, a wg Rostowskiego - jest b. mocna?
   Czyzby PR bral juz gore nawet nad zdrowym rozsadkiem?