EBOR przyjął plan antykryzysowy dla regionu

EBOR przyjął plan antykryzysowy dla regionu

Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zaaprobowała biznesplan i budżet na 2009 r. w wysokości około 7 mld euro, o około 20 proc. wyższy w porównaniu z tegorocznym.

Dodatkowe wydatki banku w najbliższym roku wyniosą 1 mld euro, z czego połowa przypadnie na kraje Europy Centralnej i Wschodniej - ogłosił bank w komunikacie.

Region działania banku, którego udziałowcami są rządy różnych krajów, UE i  Europejski Bank Inwestycyjny, obejmuje 29 państw postkomunistycznych oraz  Turcję.

Bank będzie w szczególności wspierał sektory bankowe i zapewni przepływ gotówki, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Z szerszego wsparcia ogólnie skorzysta też sektor przedsiębiorstw. Bank nie przewiduje preferowania żadnej branży.

Pakiet antykryzysowy zakłada też rozbudowę programu pobudzania handlu (ang. Trade Facilitation Programme), odgrywającego ważną rolę w handlu zarówno "do" i  "z" regionu, w okresie znacznie trudniejszego dostępu do kredytu.

Zwiększone wydatki zostaną sfinansowane z własnych rezerw banku.

ND, PAP

Czytaj także

 0

Czytaj także