Ponad dwa miliony Polaków nie mają pracy

Ponad dwa miliony Polaków nie mają pracy

(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 12,6 proc. - poinformował GUS. W marcu ten odsetek wynosił 13,1 proc. Pod koniec kwietnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 2.043.500 bezrobotnych.
W kwietniu liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia spadła (w porównaniu z marcem) i wzrosła (w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku). Mniejsza niż przed miesiącem i  przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Więcej osób niż w marcu 2011 r., ale mniej niż w kwietniu 2010 roku wyrejestrowano z  urzędów pracy. Pod koniec kwietnia 2011 r. urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w marcu 2011 r. i analogicznym okresie ubiegłego roku.

Pod koniec kwietnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 2.043.500 bezrobotnych (w tym 1.060.500 kobiet). To o 90 tysięcy osób mniej (4,2 proc.) niż przed miesiącem, ale o 70 tysięcy więcej w ujęciu rocznym.

Gorzej niż przed rokiem

W stosunku do marca 2011 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we  wszystkich województwach. W porównaniu z kwietniem 2010 r. bezrobocie zwiększyło się w 13 województwach; najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: małopolskim (o 7,3 proc.), lubelskim (o 6,4 proc.), mazowieckim (o 6,3 proc.) oraz śląskim (o 5,8 proc.). W trzech województwach liczba bezrobotnych spadła.

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu kwietnia 2011 r. stanowili 12,6 proc. ludności aktywnej zawodowo (w marcu 2011 r. 13,1 proc.; w kwietniu 2010 r. 12,4 proc.). Z danych Urzędu wynika, że najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (20,5 proc.), zachodniopomorskim (17,8 proc.), kujawsko-pomorskim (16,9 proc.), podkarpackim (15,9 proc.) oraz lubuskim (15,8 proc.) i świętokrzyskim (15 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (9,4 proc.), mazowieckie (9,8 proc.), śląskie (10,4 proc.) i małopolskie (10,7 proc.).

Młodzi z mniejszych ośrodków

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 169,6 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 49,3 tys. mniej niż w marcu 2011 r. i o  33,6 tys. mniej niż w kwietniu 2010). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 139,7 tys. osób, tj. 82,4 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. Osoby do 24. roku życia stanowiły 27,7 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych. Spośród osób nowo zarejestrowanych 38,1 proc. mieszkało na wsi. Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to  osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. 

Oferty dla 2200 niepełnosprawnych

W kwietniu 2011 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 78,4 tys. ofert pracy (przed miesiącem 83,2 tys., przed rokiem 108,7 tys.). W  końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla  44,1 tys. osób (w tym 11,5 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 30 dni); osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 2,2 tys. wolnych miejsc pracy. Z danych na koniec kwietnia 2011 r. wynika, że 385 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 36,2 tys. pracowników, w  tym z sektora publicznego 25,8 tys. osób (przed rokiem odpowiednio: 325 zakładów, 40,8 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 24,6 tys. osób).

zew, PAP

Czytaj także

 0