Certyfikaty, licencje, ograniczenia czasu pracy. Duże zmiany dla kierowców

Certyfikaty, licencje, ograniczenia czasu pracy. Duże zmiany dla kierowców

Szykują się zmiany w ustawie o transporcie drogowym (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Rząd przyjął projekt ustawy o transporcie drogowym, wdrażający do polskiego prawa regulacje unijne. Projekt zakłada m.in., że czas pracy przedsiębiorców – kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa części przepisów "pakietu drogowego" Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2009 r. Na pakiet składają się trzy rozporządzenia dotyczące warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, międzynarodowego - licencji wspólnotowej. Wzór takiego zezwolenia zostanie określony w rozporządzeniu ministra transportu.

Potrzebna będzie licencja...

Działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu krajowego przewozu osób samochodem: osobowym, przeznaczonym do przewozu osób powyżej siedmiu (ale nie więcej niż dziewięć łącznie z kierowcą) lub taksówką – zgodnie z nowym prawem – wymagać będzie uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

W miejsce dotychczasowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób autokarem lub autobusem oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, obowiązywać będzie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Autorzy nowych przepisów przewidują, że wymiana dokumentów na zezwolenie będzie dokonywana stopniowo, bez dodatkowych obciążeń dla przedsiębiorców.

...i certyfikat

Udzielaniem, odmową, zmianą, zawieszeniem lub cofnięciem zezwolenia będzie zajmował się starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. W sprawach dotyczących ubiegania się o licencję wspólnotową – Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Nowe przepisy dotyczą również wymogów związanych z uzyskiwaniem certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. CIR wyjaśniło, że chodzi tu m.in. o przebieg egzaminu pisemnego i zwolnienie z niego. Certyfikat jest dokumentem niezbędnym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - podkreśliło Centrum.

Minister transportu (teraz to Sławomir Nowak z PO) w rozporządzeniu wskaże także m.in. jednostki certyfikujące, wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej, zasady ustalania jej składu, a także tryb zwalniania z egzaminu pisemnego.

Trzeba będzie zapłacić

W projekcie ustawy przewidziano także, że certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy, wydany przed 4 grudnia 2011 r., będzie równoważny z certyfikatem, o którym mowa w rozporządzeniu wspólnotowym (WE nr 1071/2009). Jak zaznaczyło CIR, osoby go posiadające będą zwolnione z obowiązku zdawania egzaminu uzupełniającego.

Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie będzie wyższa niż równowartość 300 euro.

Ile będzie mógł pracować przedsiębiorca-kierowca?

W projekcie przedstawiona także sposób postępowania w sytuacji, gdy przedsiębiorca złożył wniosek o przedłużenie uprawnień przewozowych wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (i odpowiednio międzynarodowego) przed dniem wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy.

CIR poinformowało, że do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym dodano rozdział, w którym określono czas pracy "przedsiębiorców – kierowców i kierowców pracujących na własny rachunek". Średni tygodniowy czas ich pracy nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin. Przepisy będą zakładały ewentualne wydłużenie tego czasu do 60 godzin, ale pod warunkiem, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy nie została przekroczona średnia norma 48 godzin.

Będą kontrole, przewidziano kary

Nowelizacja zakłada, że czas pracy kierowców pracujących na własny rachunek ma być ewidencjonowany (zgodne z dyrektywą 2002/15/WE). "Przedsiębiorca prowadzący osobiście działalność gospodarczą, polegającą na kierowaniu pojazdem, ewidencję czasu pracy będzie prowadził sam. W przypadku przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz innych podmiotów i kierowców niebędących przedsiębiorcami, ale świadczącymi usługi dla innych – ewidencję czasu pracy będzie prowadził podmiot (pracodawca), na rzecz którego te usługi są wykonywane" - wyjaśniło CIR.

Nowe przepisy zakładają, że Inspekcja Transportu Drogowego będzie prowadziła kontrolę czasu przedsiębiorców i kierowców. Inspekcja za naruszenia przepisów będzie orzekać kary finansowe.

Według ustawodawcy "nowe regulacje, z uwagi na interes przewoźników drogowych, ich klientów i całej gospodarki, powinny przyczynić się do podniesienia poziomu jakości świadczonych usług, zwiększenia bezpieczeństwa drogowego, a także liczby przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym".

zew, PAP

Czytaj także

 0

Czytaj także