Tusk walczy o unijne miliardy

Tusk walczy o unijne miliardy

Donald Tusk podczas spotkania z komisarzem Johannesem Hahnem (fot. PAP/Radek Pietruszka)
Przyszłość polityki spójności i funduszy strukturalnych - to główne tematy rozmów premiera Donalda Tuska z komisarzem Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej, Johannesem Hahnem.

Według Centrum Informacyjnego Rządu premier rozmawiał z unijnym komisarzem również o "prowzrostowym charakterze funduszy strukturalnych". "Narzędzia stymulujące wzrost gospodarczy powinny towarzyszyć polityce oszczędnościowej w czasie spowolnienia ekonomicznego. Premier zwrócił uwagę na korzyści, które uzyskują również płatnicy netto w związku z polityką spójności" - czytamy w komunikacie CIR.

Warszawa zabiega o to, by w latach 2014-20 dostać więcej niż w obecnym budżecie UE; jednak państwa, które dokładają do unijnej kasy, m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia i Finlandia, domagają się ograniczenia funduszy spójności. Nasz kraj jest ich największym beneficjentem w obecnej perspektywie finansowej - w latach 2007-2013 otrzymamy ok. 68 mld euro. Polska przekonuje, że to właśnie polityka spójności powinna służyć pobudzaniu gospodarek UE w kryzysie. W czasach kryzysu, który zmusza kraje do zaciskania pasa, polityka spójności jest najbardziej zagrożona oszczędnościami.

Linia konfliktu w negocjacjach przebiega więc między krajami-płatnikami netto do unijnej kasy a beneficjentami funduszy strukturalnych, którzy walczą o zachowanie budżetu w takim mniej więcej kształcie, w jakim zaproponowała go w czerwcu ub. roku KE. Komisarz Hahn odpowiada w Komisji Europejskiej za politykę regionalną, która ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych w UE. W latach 2007-2013 Unia zainwestuje w regionach 347 mld euro.

W czasie dwudniowej wizyty w Polsce komisarz Hahn spotka się także z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Tusk ma również rozmawiać z komisarzem UE ds. budżetu i programowania finansowego, Januszem Lewandowskim.

ja, PAP

Czytaj także

 1
  • Polska w budowie IP
    Ale walczak.On ni ,tylko walczy i walczy.,a zgoda buduje.