Leasing maszyn i urządzeń

Leasing maszyn i urządzeń

Większe zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem sprzętu budowlanego sprawia, że firmy leasingowe zmieniają swoje nastawienie do przedstawicieli branży budowlanej.

Przez długi czas polska branża budowlana znajdowała się w relatywnie dobrej kondycji. Był to efekt przygotowań do organizacji mistrzostw Europy w 2012 r. i nowych inwestycji towarzyszących temu przedsięwzięciu. Po zakończeniu Euro 2012 unaoczniła się jednak słabość branży. Nie wszyscy wierzyciele firm budowlanych uregulowali swoje zobowiązania, a wartość wielu inwestycji została przeszacowana. Spowodowało to szereg bankructw, w tym również wśród gigantów branży. Do dziś na listę dłużników Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wpisano blisko 26 tys. firm budowlanych. Łączna suma ich zadłużenia sięga poziomu ponad 900 mln zł. Firma z rekordowym zadłużeniem zalega ze spłatą swoich zobowiązań na kwotę ponad 7 mln zł. Z drugiej strony zadłużenie przedsiębiorstw wobec firm sektora budowlanego sięga kwoty 550 mln zł.

Ostatnie miesiące napawają jednak optymizmem. Dzięki stopniowo rosnącej liczbie realizowanych i planowanych inwestycji firmy budowlane oceniają obecną koniunkturę na rynku nieco lepiej niż w roku ubiegłym. Choć działalność budowlańców w dalszym ciągu nie jest łatwa, to jednak coraz więcej firm, analityków rynku i ekspertów branży w aktualnej sytuacji doszukuje się także czynników pozytywnie wpływających na rynek. Jak wobec tej mało klarownej sytuacji firm budowlanych zachowuje się rynek leasingu sprzętu budowlanego? Statystyki prowadzone przez Związek Polskiego Leasingu wskazują,że wartość netto sprzętu budowlanego oddanego w leasing w pierwszych trzech kwartałach br. osiągnęła kwotę 1,34 mld zł. Stanowi to blisko 14 proc. całego rynku leasingu maszyn i urządzeń i przewyższa o 60 proc. wartość osiągniętą w analogicznym okresie ub.r. Większe zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem sprzętu budowlanego sprawia, że firmy leasingowe zmieniają swoje nastawienie do przedstawicieli branży budowlanej.

Dla Getin Leasing, lidera w finansowaniu transportu, rynek maszyn i urządzeń stanowi potencjał do wzrostu wartości sprzedaży. Nasze podejście do tego segmentu klientów jest jednak dość selektywne. Nie dążymy do wdrażania rozwiązań polegających na finansowaniu wszystkich inwestycji maszynowych. Jako priorytet uznajemy transakcje, które nie generują poważnego ryzyka wzrostu kosztów na wypadek konieczności dochodzenia wierzytelności na drodze postępowania windykacyjnego. Bezpieczny portfel finansowanych inwestycji i niskie wskaźniki szkodowości to elementy, które mają wpływ na stosowaną przez nas politykę cenową – a trzeba przyznać, że pod tym względem jesteśmy bardzo konkurencyjni.

W przypadku branży budowlanej dostrzegamy konieczność zmiany restrykcyjnego podejścia, jednak z założeniem, że chcemy być partnerem w finansowaniu inwestycji w sprzęt budowlany wyłącznie dla firm o ugruntowanej, bezpiecznej pozycji rynkowej. Z tego powodu już od listopada br. wprowadzamy zmiany w ofercie dedykowanej dla klientów posiadających minimum pięcioletnie doświadczenie w branży i dla stałych klientów Getin Leasing, których wysoka kultura płatnicza znajduje potwierdzenie w historii dotychczasowej współpracy. Nowe założenia przewidują wdrożenie uproszczonych procedur oceny zdolności leasingowej, obniżenie wymogów udziału środków własnych i bardzo konkurencyjną politykę cenową. Wierzę, że już niebawem klienci z sektora budowlanego obdarzą nas takim samym uznaniem, jak nasi partnerzy korzystający z finansowania środków transportu lekkiego.

Autor jest dyrektorem ds. rozwoju finansowania linii maszyn i urządzeń w Getin Leasing

Okładka tygodnika WPROST: 46/2014
Więcej możesz przeczytać w 46/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0