Rząd pomoże rolnikom poszkodowanym przez dziki

Rząd pomoże rolnikom poszkodowanym przez dziki

Rząd pomoże rolnikom poszkodowanym przez dziki (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Rząd zmienił rozporządzenie ws. realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Umożliwi to rolnikom, których uprawy zostały w ubiegłym roku zniszczone przez dziki udzielenie dodatkowej pomocy. Przeznaczono na to 6,1 mln zł.
Pomoc przeznaczona dla rolników z województwa podlaskiego będzie miała charakter pomocy de minimis. Pomoc dla jednego rolnika nie będzie mogła przekroczyć kwoty równowartości 15 tys. euro. Limit ten będzie przy tym pomniejszony o kwotę pomocy de minimis udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat.

Pomoc przyznawana będzie na wniosek producenta rolnego, w gospodarstwie którego odnotowano zniszczenia upraw przez dziki.

CIR

Czytaj także

 3
  • bookbis IP
    awszystko na wniosek, a kto to sprawdzi
    • nocny kot IP
      nie wolno ruszać dzików bobrów chłopom niech wyrzerają z pola nie zbiednieją.