Eksport pomniejszy wzrost PKB w 2016 roku

Eksport pomniejszy wzrost PKB w 2016 roku

fot. johan10/fotolia.pl
- Wkład eksportu netto we wzrost PKB w tym i w 2016 roku pozostanie ujemny i wyniesie 0,3% - podano w projekcie przyszłorocznego budżetu.
"Uwzględniając prognozowane tempa wzrostu eksportu i importu można oczekiwać, że wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto w latach 2015-2016 pozostanie ujemny i wyniesie minus 0,3 pkt proc." - czytamy w uzasadnieniu do budżetu na 2016 r.

"Uwzględniając kształtowanie się eksportu, można oczekiwać, że tempo wzrostu całkowitego popyt finalnego - mającego istotne znaczenie dla zachowania się importu – ustabilizuje się w latach 2015–16 na poziomie 4,7%. W związku z tym oczekuje się, że realne tempo wzrostu importu wyniesie 7,5% w 2015 r. i 6,5% w 2016 r." - podano także.

W dokumencie podano również, że w wyraźnym trendzie wzrostowym utrzymuje się eksport, któremu sprzyja relatywnie wysoka konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz poprawa dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych. Znajduje to swoje odbicie w wyższej dynamice produkcji przemysłowej oraz inwestycji, w szczególności w kategorii tzw. zakupów, obejmującej maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Wraz ze wzrostem popytu na pracę i spadkiem stopy bezrobocia stopniowo poprawia się też sytuacja na rynku pracy. W efekcie w tendencji wzrostowej znajduje się konsumpcja prywatna. Coraz większą rolę we wzroście PKB odgrywa popyt krajowy, który od IV kw. 2013 r. stał się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego.  
"Przewiduje się, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2015 r. wyniesie 3,4%, by w 2016 r. przyspieszyć do 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy" - podano w dokumencie.
 
W okresie do 2016 r. polityka makroekonomiczna prowadzona będzie w warunkach wciąż ujemnej, lecz domykającej się luki produktowej. Szacuje się, że luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB wyniesie minus 0,4% w 2015 r. i minus 0,2% w 2016 r. wobec 0,5% w 2014 r. Tempo wzrostu PKB potencjalnego w prognozowanym okresie zwiększy się stopniowo z poziomu 3,2% szacowanego dla 2014 r. do 3,5% w 2016 r.
 
"Do poprawy dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze przyczyni się oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego" - czytamy także.
 
Biorąc pod uwagę prezentowany scenariusz kształtowania się popytu finalnego przewiduje się, że wkład zmiany zapasów we wzrost gospodarczy wyniesie minus 0,6 pkt proc. w 2015 r., a w roku kolejnym będzie neutralny dla wzrostu PKB, podano w dokumencie.

Według projektu, popyt krajowy wzrośnie w tym roku o 3,9% (po wzroście o 4,7% w ub.r.), zaś w 2016 r. - o 4%.

(ISBnews)

Czytaj także

 3
 • gosia IP
  W rękach Islamistów jest kilka tys. fałszywych paszportów. Służby celne są bezradne. Czy można spodziewać się kolejnego ataku ?
  Polecam gorąco artykuł

  Zdrowych wesołych świąt :) i szczęśliwego nowego roku

  bookstar.pl/7715
  • Bolek1 IP
   jak to ??? jeszcze sie nie zaczelo ,a juz sie wali !!!!!!!!!!!!!!