Jest nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach

Jest nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach

Dodano: 
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy będą odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od 1 stycznia 2007 roku.

Chodzi o osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy i podejmujące zatrudnienie w niepełnym wymiarze. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, musiałyby one od 1 czerwca tego roku odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nowelizacja przesuwa ten termin o pół roku.

Nowelizacja wchodzi w życie w środę.

pap, ab

Czytaj także

 0

Czytaj także