Posłowie za bezrobociem!

Posłowie za bezrobociem!

Sejm odrzucił projekty uelastycznienia prawa pracy. Wicepremier Steinhoff ubolewa, pracodawcy wycofali się z prac sejmowej Komisji nowelizującej kodeks pracy.
Projekt zmian wnieśli posłowie UW i SKL. Za odrzuceniem projektu UW było 308 posłów, przeciw 93, wstrzymało się 11.
Za odrzuceniem projektu SKL było 311 posłów, przeciw 88, wstrzymało się 13.
Nowelizacja Kodeksu miała na celu uelastycznienie prawa pracy. Dziś pracodawcy obawiają się zatrudniania nowych pracowników - podpis pod umowa o pracę nakłada na nich szereg kosztownych zobowiązań.
Projekty, których złożone przez UW i SKL, zakładały m.in. zwiększenie liczby zawieranych umów o pracę na czas określony (dziś dwie; trzecia musi być umową bezterminową), wprowadzenie umów na zastępstwo, skrócenie okresu wypłacania wynagrodzenia za czas choroby pracownika przez pracodawcę, możliwość zwolnienia pracownika w  trakcie usprawiedliwionej nieobecności (np. choroby) trwającej dłużej niż miesiąc.
Wprowadzały również szereg zapisów mających odciążyć drobnych pracodawców od zbędnej biurokracji - np. zniesienie konieczności wykonywania badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy.
W proteście przeciwko odrzuceniu przez Sejm w I czytaniu poselskich (SKL i UW) projektów nowelizacji Kodeksu Pracy, pracodawcy wycofali się z prac sejmowej komisji kodyfikacyjnej nad rządowym projektem noweli Kodeksu.
Henryka Bochniarz, szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, odrzucenie w I czytaniu poselskich projektów nowelizacji Kodeksu Pracy, które uwzględniały postulaty pracodawców określiła jako "bardzo zły sygnał płynący z sejmu". "Nie twierdzimy, że te projekty były doskonałe, ale to, że nie ma  chęci rozpoczęcia dyskusji i identyfikacji problemów po stronie pracodawców i pracowników, bardzo niepokoi" - mówiła. "Dopóki związki zawodowe nie uświadomią sobie, że trzeba rozmawiać i  szukać kompromisu, nie będziemy firmować prac tej komisji, bo  skończy się to tak jak dziś w Sejmie - odrzuceniem" -zaznaczyła.
Wicepremier Janusz Steinhoff powiedział dziennikarzom, że "z ubolewaniem" odbiera decyzję Sejmu o  odrzuceniu projektów nowelizacji Kodeksu pracy zgłoszonych przez SKL i UW.
"W ten sposób nie ma możliwości prowadzenia dyskusji w komisjach sejmowych i ścieraniu się poglądów różnych stron - pracodawców i  pracobiorców" - zaznaczył.
les, pap

Czytaj także

 0

Czytaj także