"Polska dba o radzieckie cmentarze wojenne"

"Polska dba o radzieckie cmentarze wojenne"

(fot. Wistula/Wikipedia)
Wiceminister obrony Federacji Rosyjskiej Nikołaj Pankow oświadczył w Dumie Państwowej, izbie niższej parlamentu Rosji, że Polska dba o rosyjskie i radzieckie cmentarze wojenne na swoim terytorium.
Pankow powiedział to przedstawiając deputowanym informację o  opiece nad grobami radzieckich żołnierzy, poległych na frontach II wojny światowej na terytorium Rosji i za granicą. - Strona polska bardzo troskliwie odnosi się do rosyjskich i  radzieckich nekropolii na swoim terytorium. Zdarzają się pojedyncze przypadki wandalizmu, jednak oni bardzo szybko i sprawnie na nie reagują - oznajmił przedstawiciel resortu obrony Rosji. - Generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy ze stroną polską w sprawach dotyczących cmentarzy wojennych w Polsce - zaznaczył.

Pankow podał, że na terytorium Polski znajduje się 650 cmentarzy z I wojny światowej, 638 z okresu II wojny światowej i 13 z wojny radziecko-polskiej lat 1918-20. Przekazał również, że na tych ostatnich spoczywa około 19 tys. czerwonoarmistów. Wiceminister obrony FR poinformował, że w ciągu ostatniego roku odkryto 8 miejsc pochówku żołnierzy, w których spoczywa 2400 osób; 1059 spośród nich zidentyfikowano. Pankow przekazał, że w 2010 roku Rosja wyasygnowała na opiekę nad rosyjskimi grobami w Polsce około 1 mln dolarów. Podobną kwotę na te cele przeznaczyła też strona polska.

W ocenie wiceministra, opieka nad grobami radzieckich żołnierzy poległych w latach II wojny światowej za granicą jest lepsza niż w  Rosji. Przedstawiciel Ministerstwa Obrony FR podał, że na terytorium Rosji w złym stanie jest 25 proc. mogił, podczas gdy za granicą 8 proc.

zew, PAP

Czytaj także

 0