Partia? To się opłaca. PO "zarobiło" w ciągu roku 28 milionów złotych, PiS - 23 miliony

Partia? To się opłaca. PO "zarobiło" w ciągu roku 28 milionów złotych, PiS - 23 miliony

Dodano:   /  Zmieniono: 
Partii, które zasiadają w Sejmie, bieda nie ubodzie (fot.PAP/Leszek Szymański) 
Przychody Platformy Obywatelskiej w 2011 roku wyniosły ponad 28 mln zł, zaś PiS 23 mln zł - wynika ze sprawozdań finansowych złożonych przez te partie. PSL i SLD zanotowały w ubiegłym roku przychody w wysokości około 12 mln zł.
Na początku kwietnia minął termin składania do Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdań finansowych partii politycznych za 2011 rok. Krzysztof Lorentz, który odpowiada w PKW za finanse partii, poinformował, że do komisji dotarły sprawozdania m.in. PO, PiS, PSL, SLD i Ruchu Palikota.

Bogaci...

Ze sprawozdań złozonych w PKW wynika, że przychody Platformy w  2011 roku (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) wyniosły 28,913 mln zł, w tym: kwota subwencji - 25,291 mln zł, kwota pochodząca od  osób fizycznych - 1 mln zł, darowizny - 1 mln zł, odsetki od środków na  rachunkach i lokatach bankowych - 1,312 mln zł. PO na Fundusz Ekspercki przekazała 1,264 mln zł, na  Fundusz Wyborczy - 19,459 mln zł, wydatki na wynagrodzenia oraz  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wyniosły 9,148 mln zł, zużycie materiałów i energii - 3,394 mln zł, usługi zewnętrzne, w  tym korzystanie ze środków masowego przekazu - 13,392 mln zł., podatki i opłaty - 17 tys. Wpływy Funduszu Wyborczego wyniosły 30,469 mln zł.

Przychody PiS w 2011 roku (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) wyniosły 23,909 mln zł. Kwota subwencji to 22,122 mln zł. Z działalności własnej i sprzedaży należących do partii składników majątkowych PiS zarobiło 27 tys. zł, kwota pochodząca od osób fizycznych to 315 tys. zł, składki członkowskie - 226 tys. zł, darowizny - ponad 89 tys. zł, a  odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych - 518 tys zł. Na Fundusz Wyborczy PiS wpłynęło - 30,436 mln zł.

...średniacy...

Ludowcy w 2011 r. mieli 12,530 mln zł przychodów. Zdecydowana większość tej sumy to subwencja budżetowa - 9,452 mln zł. Osoby fizyczne (składki i darowizny) wpłaciły na rachunek ludowców 1,687 mln zł. 1,252 mln zł PSL uzyskało ze sprzedaży majątku. Księgowa PSL Kamila Kurlej przekonywała, że partia przeznaczyła większość swoich środków na bieżące funkcjonowanie (czynsze, pensje pracowników itd.). Na fundusz ekspercki ludowcy przeznaczyli 472 tys. zł.

Sprawozdanie finansowe w terminie złożył też SLD. - Z rachunku wynika, że w 2011 roku mieliśmy 12,236 mln złotych przychodów plus przychód ze sprzedaży siedziby. Na rachunkach w tej chwili jest blisko 5  mln złotych - poinformował skarbnik SLD Kazimierz Karolczak. Według niego, z subwencji w ubiegłym roku Sojusz pozyskał 8 mln złotych, a ze składek członkowskich - 2,343 mln. 35 milionów złotych partia zarobiła na sprzedaży wieloletniej siedziby przy ul. Rozbrat w Warszawie.

...i biedny Palikot

Z kolei ze sprawozdania finansowego Ruchu Palikota, który jako partia funkcjonuje od czerwca 2011 r., wynika że w ubiegłym roku łączne przychody partii osiągnęły nieco ponad 100 tys. zł. Większość z nich - ponad 95 tys. zł - pochodziła od osób fizycznych i została wpłacona na rachunek bankowy partii. Wchodzące w skład tej kwoty składki członkowskie wyniosły nieco ponad 3 tys. zł, resztę stanowiły darowizny (ponad 92 tys.). Ponadto ponad 5 tys. zł wpłacono do kasy partii. Według sprawozdania, blisko 1,6 mln zł wyniosły wpływy na Fundusz Wyborczy partii, które w całości pochodziły od osób fizycznych. Wydatki Funduszu to około 1,75 mln zł. Zaległe zobowiązania finansowe podjęte w ramach Funduszu Wyborczego - za zgodą Państwowej Komisji Wyborczej - przejęła partia. Część z nich została już uregulowana - reszta zostanie spłacona po tym, gdy do kasy partii wpłynie pierwsza transza subwencji.

Każda partia polityczna, aby mogła funkcjonować zgodnie z prawem, zobligowana jest do corocznego przedkładania PKW sprawozdania finansowego ze swojej działalności za poprzedni rok. Termin złożenia sprawozdania mija 31 marca. W tym roku, ze względu na to, że  termin ten przypadał w sobotę, PKW zdecydowała się przedłużyć go do  poniedziałku - 2 kwietnia. PKW ma pół roku na rozpatrzenie sprawozdania; może je przyjąć bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień, albo odrzucić. W przypadku partii politycznej, która nie otrzymuje subwencji z  budżetu państwa, odrzucenie sprawozdania finansowego nie pociąga za sobą żadnych skutków. Natomiast jeśli odrzucone zostanie sprawozdanie partii, która pobiera subwencję, wtedy traci ona do niej prawo na trzy lata. Subwencje przysługują partiom politycznym, które w wyborach do Sejmu uzyskały w skali kraju co najmniej 3 proc. ważnie oddanych głosów oraz  koalicjom partii politycznych, na które oddano co najmniej 6 proc. ważnie oddanych głosów.

PAP, arb