Wiesław Myśliwski będzie honorowym obywatelem Kielc

Wiesław Myśliwski będzie honorowym obywatelem Kielc

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wiesław Myśliwski - jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich - otrzyma 29 maja honorowe obywatelstwo Kielc. Rada Miasta nada go literatowi na wniosek senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za "stałe i bliskie" związki z regionem świętokrzyskim.
Jak głosi uchwała senatu UJK, nadanie pisarzowi honorowego obywatelstwa miasta, które jest stolicą ziemi świętokrzyskiej, podniesie rangę obchodów 80. urodzin Myśliwskiego, organizowanych na  Kielecczyźnie z tej okazji. Nadzwyczajna sesja rady Kielc, na której przyznane zostanie pisarzowi honorowe obywatelstwo miasta, odbędzie się w siedzibie Muzeum Narodowego - zabytkowym pałacu biskupów krakowskich.

Wiesław Myśliwski jest autorem powieści: "Nagi sad", "Pałac", "Kamień na kamieniu", "Widnokrąg", "Traktat o łuskaniu fasoli". Za dwie ostatnie z wymienionych pisarz został jedynym - jak dotąd - dwukrotnym laureatem nagrody Nike. W literackim dorobku pisarza ważne są także dramaty - "Złodziej", "Klucznik", "Drzewo" i "Requiem dla gospodyni". Przed pięcioma laty Wiesław Myśliwski otrzymał w Kielcach tytuł doktora honoris causa Akademii Świętokrzyskiej – poprzedniczki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - nadany uchwałą senatu uczelni "w uznaniu wielkości dorobku o uniwersalnym i humanistycznym przesłaniu".

Myśliwski we wszystkich swoich utworach opowiada o życiu mieszkańców XX-wiecznej polskiej wsi, podlegających procesowi rozległych i  gwałtownych przemian gospodarczych, społecznych i cywilizacyjnych.

Myśliwski urodził się w 1932 r. w Dwikozach koło Sandomierza w  Świętokrzyskiem. Po ukończeniu studiów polonistycznych na KUL pracował w  Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. W latach 1975-1990 kierował redakcją kwartalnika "Regiony", redagował także dwutygodnik "Sycyna". Od prawie 50 lat jest obecny w literaturze; każda jego nowa książka staje się wydarzeniem literackim i kulturalnym. W 2002 roku Wiesław Myśliwski został uhonorowany w Kielcach symboliczną statuetką "Duma regionu", przyznawaną osobom, "których dorobek ma wartość uniwersalną, a korzenie regionalne".

ja, PAP

 0

Czytaj także