Komorowski: pracą potwierdzamy prawo do Ziem Odzyskanych

Komorowski: pracą potwierdzamy prawo do Ziem Odzyskanych

Dodano:   /  Zmieniono: 6
Bronisław Komorowski (fot. PAP/Maciej Kulczyński )
Około 200 osób wzięło udział w spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim, które odbyło się w Ząbkowicach Śląskich. Prezydent dziękował za pracę na rzecz społeczności lokalnej podkreślając, że to sposób „zagospodarowania wolności”.

Witając Komorowskiego burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek podkreślił, że wizyta prezydenta to zaszczyt nie tylko dla miasta i gminy, ale także dla całego regionu. - To moment wielkiej wagi dla wszystkich mieszkańców. Spotkanie prezydenta daje świadectwo trwania wciąż żywych wartości patriotyzmu i budowania społeczeństwa obywatelskiego – dodał.

Komorowski odznaczył zasłużonych

W trakcie spotkania prezydent wręczył sześciu osobom odznaczenia za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Dziękując nagrodzonym Komorowski podkreślił, że te wszystkie starania na rzecz rozwoju lokalnego „układają się w logiczny, polski wysiłek zagospodarowania w sposób sensowny naszej wolności”. - Tutaj na Dolnym Śląsku warto powiedzieć, że każda polska praca wykonana z myślą o rozwoju regionu jest bardzo ważną z punktu widzenia polskiego, nowoczesnego patriotyzmu, wyrażającego się mniej w słowach czy heroicznych gestach, a bardziej w codziennej pracy i umiejętności działania na rzecz innych – mówił Komorowski.

Prezydent zwrócił uwagę, że pojęcie nowoczesnego patriotyzmu ma na Dolnym Śląsku szczególny wymiar. - Tutaj wszyscy są skądś. Poprzednie pokolenia przyjechały tutaj poranione przez historię m.in. ze Wschodu czy Polski centralnej. Być patriotą tutaj, to znaczy pozostać wiernym polskiej kulturze, dumie i tradycji, ale oznacza to także żmudne zakorzenianie nas wszystkich w tej rzeczywistości, która jest efektem historii – dodał.

"Pracą potwierdzamy prawo do Ziem Odzyskanych"

- Polskie życie funkcjonuje tutaj od kilkudziesięciu lat, ale z prawdziwą satysfakcją widzę, że funkcjonuje ono coraz lepiej i że widać efekty dobrej, polskiej, mądrej pracy, która oznacza, że potwierdzamy tą pracą i osiągnięciami nasze szczególne prawo do tzw. Ziem Odzyskanych - powiedział Komorowski.

Na zakończenie prezydent podziękował za „niesłychaną serdeczność, której dzisiaj doświadczył w kontakcie z ludźmi”. - Nawet Frankenstein nie jest mi już straszny (niemiecka nazwa Ząbkowic Śląskich to Frankestein – red.) – żartował.

Przed spotkaniem prezydent wziął udział w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy z okazji 750-lecia Ząbkowic Śląskich. Wcześniej Komorowski odwiedził także Wrocław, gdzie uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, a w Hali Stulecia wysłuchał założeń planów rozwojowych Dolnego Śląska.

ja, PAP

 6

Czytaj także