Konto firmowe szyte na miarę

Konto firmowe szyte na miarę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rachunek bankowy może być dla firmy narzędziem usprawniającym jej działalność. Może się jednak stać prawdziwą kulą u nogi, generującą koszty i problemy. Dlatego kwestii wyboru banku warto poświęcić trochę czasu i znaleźć na rynku ofertę dobrze dopasowaną do potrzeb oraz możliwości.

Ponieważ firmy istotnie różnią się między sobą nie tylko formą prawną, wielkością, skalą prowadzonej działalności, lecz także specyfiką, przyjętym modelem biznesowym, branżą czy obszarem funkcjonowania, praktycznie nie istnieje jeden idealny wzorzec rachunku bankowego dla firm. Inne oczekiwania wobec niego będzie miał przedsiębiorca zatrudniający wielu pracowników, którzy będą musieli mieć w jakimś zakresie dostęp do konta, inne osoba fizyczna jednoosobowo prowadząca działalność gospodarczą (do tego np. pracująca na rzecz jednego zleceniodawcy). Odmienne będą wymagania podmiotów realizujących transakcje międzynarodowe oraz tych działających wyłącznie na rynku lokalnym. Nawet wśród firm zajmujących się handlem detalicznym można dostrzec istotne różnice: dla jednych czynnikiem decydującym może być dobrze działająca i oferująca najbardziej wysublimowane rozwiązania bankowość mobilna i internetowa, dla innych wręcz przeciwnie – możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w pobliskiej placówce bankowej.

Dlatego tak istotne jest to, by przed dokonaniem wyboru konta dla swojej firmy dokładnie określić jej profil i ustalić, które elementy oferty bankowej są dla jej funkcjonowania najistotniejsze, a które nie mają większego znaczenia. Dopiero stworzenie indywidualnego planu zawierającego gradację ważności poszczególnych elementów stworzy realną szansę na znalezienie optymalnego rachunku. O ile doświadczonemu przedsiębiorcy nie sprawi to żadnego kłopotu, o tyle osobom dopiero zamierzającym założyć swoją pierwszą firmę może być trudno ustalić listę bankowych priorytetów. Warto jednak pamiętać, że ewentualny błąd w ocenie – a w konsekwencji wybór oferty niedostosowanej do potrzeb firmy – można stosunkowo łatwo naprawić, zmieniając po prostu bank. Oczywiście nie zawsze wybór jest możliwy: jeśli np. w danej miejscowości i jej okolicy działa tylko jeden bank, to sprzedawca pragnący wpłacać w placówce gotówkę (utarg) na swoje konto siłą rzeczy jest skazany na korzystanie z jego usług.

WYGODNE NARZĘDZIE

Dla przedsiębiorców, podobnie zresztą jak dla klientów indywidualnych, przy wyborze konta bankowego ważne są trzy czynniki: jego funkcjonalność, koszty związane z jego użytkowaniem oraz dodatkowe możliwości lub korzyści, jakie ono daje. Często to właśnie funkcjonalność jest czynnikiem najważniejszym, a jednocześnie najtrudniejszym do uchwycenia, bo niewymiernym, podlegającym subiektywnym ocenom i poddającym się weryfikacji dopiero po pewnym czasie. Ponieważ konto to dla przedsiębiorcy narzędzie, którym posługuje się na co dzień, musi ono z jednej strony niezawodnie spełniać swoje zadanie, z drugiej zaś – być wygodne. Jeśli planuje się korzystanie z usług banku za pośrednictwem jego placówek, należy sprawdzić ich liczbę (gęstość sieci; zawsze warto sprawdzić też sieć darmowych bankomatów, ewentualnie wpłatomatów), a także usytuowanie i czas pracy tych najbliższych. Sam moment zakładania konta można wykorzystać jako swoisty test na sprawność organizacyjną i przyjazność procedur obowiązujących w danej instytucji. Nie zawadzi jednak zajrzeć także do regulaminów oraz szczegółowych opisów produktów i usług, by się przekonać, czy przyjęte przez bank rozwiązania są wygodne z punktu widzenia klienta.

Osoba, która chce korzystać jedynie z bankowości internetowej czy mobilnej, ma o wiele łatwiejsze zadanie. Z reguły może bowiem skorzystać z wersji demonstracyjnych,które umożliwiają ogólne zapoznanie się z wyglądem i działaniem serwisów transakcyjnych (kolorystyka, czcionka, układ stron i odnośników itd.). Liczy się jednak nie tylko bezpieczeństwo, prostota, przejrzystość, czytelność czy intuicyjność (zgodna z logiką i intuicją klienta, a nie bankowca). Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na możliwości, jakie oferują poszczególne serwisy: w jakim zakresie operacje są dokonywane online, jakie są terminy wyjścia i wejścia przelewów, czy i w jakim zakresie można tworzyć subkonta, ustalać rozmaite limity transakcji, zarządzać kartami, generowaćpotwierdzenia, pobierać i wysyłać dane itd. To wszystko może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania firmy, zwłaszcza gdy ona sama działa wyłącznie lub głównie w internecie.

TANIE W OBSŁUDZE

Przedsiębiorca, który wie, jakie produkty i usługi bankowe są z punktu widzenia funkcjonowania jego firmy kluczowe, powinien porównać różne oferty pod względem kosztów. Kwestia ta dla każdej firmy odgrywa ogromną rolę, a różnice między cennikami poszczególnych banków bywają spore. Przede wszystkim należy się przyjrzeć opłatom za prowadzenie rachunku. Na rynku bez trudu można znaleźć konta – prowadzone przez internet i oferujące podstawowy zakres usług – za które nie trzeba nic płacić. Jeśli więc firma potrzebuje jedynie rachunku w najprostszej postaci, będzie to dla niej idealne rozwiązanie. Należy także porównać opłaty za przelewy (w tym koniecznie do urzędu skarbowego i ZUS), a także za kartę płatniczą oraz za korzystanie z bankomatów innych banków. Również w tym zakresie da się uniknąć jakichkolwiek opłat, choć może to się wiązać z koniecznością podjęcia określonych działań (np. zwolnienie od opłaty za kartę może być uzależnione od dokonania w miesiącu transakcji na ściśle określoną kwotę). Warto jednak rozważyć wręcz całkowitą rezygnację z karty firmowej (z powodzeniem może wystarczyć karta wydana do konta osobistego). Po co płacić za coś, z czego się nie będzie korzystało lub co można zastąpić innym instrumentem finansowym? Osoby prowadzące sklep tradycyjny powinny się upewnić, na jakich zasadach można dokonywać wpłat i wypłat w placówkach bankowych.

O ile najmniejsze firmy, prowadzące niezbyt rozbudowane interesy i oczekujące od banku kilku najprostszych usług, z powodzeniem mogą funkcjonować z darmowym kontem, o tyle ci, którzy wypłynęli już na szersze biznesowe wody, muszą się liczyć z tym, że nie uda im się zredukować swoich kosztów do zera. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców działających także poza granicami kraju. Powinni oni dokładnie prześwietlić nie tylko koszty związane z funkcjonowaniem rachunków walutowych, ale także z wysyłaniem i otrzymywaniem przelewów zagranicznych. Różnice w opłatach pobieranych przez banki bywają duże, co dla np. firm utrzymujących się z niewielkich marż i oferujących towary o niskiej cenie jednostkowej (oraz w sytuacji silnej presji ze strony konkurencji) może mieć kolosalne znaczenie. Z pewnością należy też zwrócić uwagę na stosowane przez poszczególne banki spready (różnice między kursami kupna i sprzedaży walut).

OKNO NA ŚWIAT

Silna konkurencja między bankami powoduje, że poszczególne instytucje poszukują innych niż np. cena czynników odróżniających ich oferty od propozycji pozostałych uczestników rynku. Coraz częściej i w coraz większym zakresie rachunek firmowy staje się dla jego posiadacza nie tylko wygodną przepustką do korzystania na dogodnych warunkach z pełnej oferty usług bankowych niezwiązanych bezpośrednio z samym faktem posiadania konta (kart, kredytów czy lokat), ale i oknem na świat finansów. W niektórych bankach umożliwia lub ułatwia m.in. skorzystanie z dotacji (w tym unijnych), z usług leasingowych i faktoringowych (dodatkowe źródło finansowania dla firm, poprawa płynności finansowej), biura maklerskiego i funduszy inwestycyjnych (dodatkowa możliwość inwestowania nadwyżek finansowych), instrumentów rynku walutowego czy towarzystw ubezpieczeniowych. Część banków oferuje też przedsiębiorcom dodatkowe usługi w zakresie księgowości (lub np. dostęp do odpowiedniej platformy księgowości internetowej; to cenne choćby dla nowych małych firm). Poszukując odpowiedniego konta, warto się przyjrzeć także temu, jakie dodatkowe możliwości oferują poszczególne banki. �

Więcej możesz przeczytać w 3/2015 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.