4 mln zł na zwalczanie barszczu Sosnowskiego

4 mln zł na zwalczanie barszczu Sosnowskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Chwast zwany barszczem Sosnowskiego (fot. Hugo.arg/Wikipedia)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 4 mln zł na działania zwalczania barszczu Sosnowskiego.
Po fundusze będą mogły sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął 9 lipca decyzję o ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej.  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. 

Alokacja w ramach konkursu opiewa na 11,1 mln zł dotacji i 1,2 mln zł w formie pożyczek. W ramach programu mogą być dofinansowane m.in. przedsięwzięcia, mające na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego, na co przewidziano kwotę 4 mln zł w formie dotacji.

Celem naboru wniosków jest udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego dla skutecznego usunięcia istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na nowe tereny.

+
 1

Czytaj także