Gabinety niezbyt polityczne

Gabinety niezbyt polityczne

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kim są najbliżsi współpracownicy ministrów?
BusinessWeek sprawdził, kto zasiada w gabinetach politycznych szefów resortów gospodarczych. Wyniki są zaskakujące - szefem jednego z gabinetów jest m.in. były kierownik Telewizji Familijnej.
Według ustawy o Radzie Ministrów, pracą resortu kieruje minister, który "wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu oraz gabinetu politycznego ministra". Prawo nie określa, jak ministrowie mają dobierać sobie współpracowników. Nie przewiduje też, ilu ma ich być. Wszystko zależy od woli szefa resortu.
BusinessWeek pierwszy przyjrzał się najbliższym współpracownikom ministrów zajmujących się gospodarką. Wśród nich nie zawsze zasiadają eksperci z dziedziny ekonomii czy finansów. Oto kto pomaga ministrom:
Najliczniejszy gabinet polityczny ma Teresa Lubińska, najbardziej kontrowersyjna minister w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Na doradców wybrała sobie siedmiu współpracowników. Jej zespołem politycznym kieruje 33-letni doktor nauk ekonomicznych Przemysław Franek (doktoryzował się w 2002 roku, temat pracy Kurs walutowy i stopa procentowa w warunkach polskiego rynku finansowego). Franek wspólnie z obecną minister finansów napisał książkę Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja - oświata.
Pozostali pracownicy gabinetu politycznego, według informacji biura prasowego resortu, to "specjaliści z dziedziny zarządzania strategicznego, prawa, ekonomii i politologii". Zespół składa się z ludzi młodych, w wieku od 24 do 37 lat. Wśród nich znaleźliśmy m.in. byłą pracownicę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (specjalista ds. administracyjnych). Najstarszą osobą w zespole, mającą też największe doświadczenie zawodowe, jest dr Alberto Lozano Platonoff (37 l.), specjalista od zarządzania strategicznego.
Część gabinetów politycznych opanowali dziennikarze. Tak jest np. w Ministerstwie Skarbu. Szefem gabinetu Andrzeja Mikosza został Iwo Bender. Absolwent historii (KUL) i spraw międzynarodowych (Columbia University w Nowy Jorku). Zanim trafił do ministerstwa, pracował m.in. w spółce UPC oraz Radiu Wawa. Telewidzom może być znany jako... trzykrotny zwycięzca teleturnieju Va Banque.
Drugim członkiem gabinetu politycznego w resorcie skarbu jest Barbara Kasprzycka. Zanim została rzecznikiem prasowym ministerstwa, pracowała w Gazecie Wyborczej oraz dzienniku Fakt. Najmniej wiadomo o trzecim współpracowniku ministra Mikosza. Jest nim Bartosz Niemczynowicz - student Wydziału Prawa UW oraz instruktor ZHR.
Dziennikarzem był także szef gabinetu politycznego w resorcie gospodarki Michał Drozdek. Kiedyś redaktor m.in. Ładu i Przeglądu Katolickiego, socjolog (absolwent KUL) ostatnio był pełnomocnikiem rektora Szkoły Wyższej Warszawskiej ds. rozwoju (2004-
-2005). Wykładał także w paryskim Instytucie Wyższego Zarządzania podczas sesji wyjazdowych w Warszawie (1992-1994). Poza nim w gabinecie politycznym ministra gospodarki jako asystentka pracuje Ilona Czaplicka, absolwentka wydziału zarządzania.
Doradcą minister Grażyny Gęsickiej jest absolwent wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych Igor Ostachowicz. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe to współpraca z Centrum Badania Opinii Publicznej (1994-1996) oraz funkcja specjalisty, a następnie dyrektora ds. marketingu w prywatnej firmie (1996-2005).
Spośród wszystkich członków gabinetów politycznych w resortach gospodarczych najwyższe kwalifikacje ma Teresa Małecka - szefowa gabinetu politycznego minister Gęsickiej. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka, a następnie pracownica SGPiS i SGH była już wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
Członkiem gabinetu politycznego minister Gęsickiej jest także rzecznik prasowy, doktor nauk ekonomicznych Agnieszka Jankowska (absolwentka SGH oraz KSAP). Wcześniej pracowała w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ma za sobą także dwa staże zawodowe w administracji francuskiej.
Najbardziej tajemniczy jest resort budownictwa i transportu. Wiadomo tylko, że szefem gabinetu politycznego ministra Jerzego Polaczka został Robert Kazimierz Malicki - absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania. Malicki pracował m.in. w Instytucie Energii Atomowej w Świerku oraz Instytucie Energetyki w Warszawie. Kierował m.in. Telewizją Familijną. Poza nim w gabinecie politycznym pracują jeszcze cztery osoby: ekonomista, prawnik i dwóch politologów.