Kowalczyk uniewinniony

Kowalczyk uniewinniony

Sąd Rejonowy w Kielcach uniewinnił b. szefa policji gen. Antoniego Kowalczyka od stawianych mu zarzutów, uznając jednocześnie, że był on pierwszym źródłem "przecieku starachowickiego" i za to powinien odpowiedzieć.
Były komendant główny policji był oskarżony o to, że nie poinformował prokuratury o przecieku informacji o akcji policji w  Starachowicach oraz o składanie fałszywych zeznań i zatajanie prawdy w śledztwie dotyczącym "przecieku starachowickiego".

Sąd uniewinnił b. komendanta od tych zarzutów uznając, że nie informując prokuratury o "przecieku" i składając fałszywe zeznania, Kowalczyk realizował swoje prawo do obrony.

"Nikt nie ma obowiązku dostarczania dowodów przeciwko sobie i  samooskarżania" - powiedział w jawnej części uzasadnienia przewodniczący składu orzekającego Łukasz Abramowicz. Dodał, że  oskarżony kłamał, ale broniąc siebie.

Według Abramowicza, sąd potwierdził stan faktyczny zaprezentowany przez prokuraturę w akcie oskarżenia i wynikający z orzeczeń Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie "przecieku", ale uznał, że ocena prawna zachowania oskarżonego wskazuje, że zarzut został mu postawiony błędnie.

Zdaniem sądu, komendant główny policji nie miał prawa ujawniać informacji o planowanej tajnej akcji Centralnego Biura Śledczego ówczesnemu wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji Zbigniewowi Sobotce, i o to Kowalczyk powinien być oskarżony. Według przewodniczącego składu orzekającego, nie ma przeszkód, by  taki zarzut w przyszłości został generałowi przedstawiony.

"Oskarżony był ostatnią osobą poinformowaną o akcji zgodnie z  prawem i jego obowiązkiem było zachowanie tych informacji dla  siebie, nie miał prawa przekazywać ich dalej. Przekazując je  naruszył prawo, był pierwszym źródłem tego przecieku. W ocenie sądu oskarżony za ten czyn powinien odpowiadać" - powiedział Abramowicz.

"Spodziewaliśmy się uniewinnienia i jest" - powiedział dziennikarzom obrońca Kowalczyka, mec. Mirosław Celej. Wyroku nie  chciał komentować b. szef policji.

Prokurator Anna Habało zapowiedziała apelację. Według niej, nie  może być mowy o prawie do obrony w sytuacji, kiedy oskarżony był pouczony o prawie do odmowy odpowiedzi na konkretne pytania, ale  na nie odpowiadał i kłamał lub zatajał prawdę.

Wcześniej, z wyłączeniem jawności, strony procesu wygłosiły mowy końcowe. Prokurator zażądała dla oskarżonego kary 1,5 roku pozbawienia wolności i trzyletniego zakazu zajmowania stanowisk w  administracji publicznej. Obrońca wniósł o uniewinnienie.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie zarzuciła Kowalczykowi, że jako komendant główny policji nie poinformował prokuratury o  popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, czyli o wycieku tajnych informacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji o planowanej akcji policji w Starachowicach. Drugi z  zarzutów dotyczy wielokrotnego składania fałszywych zeznań i  zatajania prawdy w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach podczas śledztwa w sprawie "przecieku starachowickiego". Kowalczyk nie  przyznał się do winy.

Od dwóch tygodni kary pozbawienia wolności odbywają byli posłowie SLD Andrzej Jagiełło i Henryk Długosz skazani w procesie o wyciek tajnych informacji o planowanej akcji policji w Starachowicach odpowiednio na rok i półtora roku więzienia.

Sąd Apelacyjny w Krakowie skazał prawomocnie w listopadzie 2005 roku na 3,5 roku więzienia również trzeciego z oskarżonych polityków - byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Zbigniewa Sobotkę. W grudniu Sobotkę ułaskawił prezydent Aleksander Kwaśniewski, który złagodził jego karę do roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Według ustaleń sądów w Kielcach i Krakowie, Sobotka uzyskał od  ówczesnego komendanta głównego policji gen. Antoniego Kowalczyka informacje o tajnej akcji Centralnego Biura Śledczego przeciwko starachowickim przestępcom. Przekazał je następnie posłowi Długoszowi, a ten Jagielle. Informacja o zamiarach policji dotarła do dwóch samorządowców starachowickich, a następnie do osoby podejrzewanej o kierowanie rozpracowywaną grupą przestępczą -  Leszka S.

pap, ab

Czytaj także

 0