Sejm przyjął ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Sejm przyjął ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

dzieci komputer szkoła fot. fotolia
Sejm przyjął ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która zapewni wszystkim szkołom w Polsce bezpłatny dostęp do szybkiego internetu. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 430 posłów, 2 wstrzymało się od głosu.

„Dzięki OSE na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo, przy wsparciu państwa, powstanie najnowocześniejsza infrastruktura z szerokopasmowym internetem. Już w 2018 r. rozpocznie się wyrównywanie szans dzieci ze szkół w najmniejszych miejscowościach, które będą mogły korzystać z internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na tych samych zasadach, co ich rówieśnicy z dużych miast” – czytamy na profilu Kancelarii Sejmu na Twitterze.

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej i we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej przeprowadziły w 2016 r. analizę stanu dostępu do internetu w jednostkach oświatowych. Wynika z niej, że jedynie ok. 23 proc. tych jednostek znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie ustalono, że ponad 40 proc. jednostek oświatowych korzysta z usług dostępu do Internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s, jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

Zakłada się, że OSE zostanie utworzone w latach 2018-2020. Zgodnie z założeniami, ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej powinna regulować m.in. status OSE i status operatora OSE, obowiązki operatora OSE, obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i JST w stosunku do operatora OSE; zakres oraz dostęp do zasobów edukacyjnych; zapewnienie finansowania sieci OSE.

Czytaj także

 1
  • wprowadzono e-dzienniki... zwiększając udział mediów w programie edukacyjnym, zapomniano tylko o drobiazgu... dostępie do internetu... a ten, który jest - w szkole jest ciągle zatkany.....