E-learning od przedszkola

E-learning od przedszkola

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. eTwinning 
Trwają „Tygodnie eTwinning 2009”, w których mogą wziąć udział przedszkola i szkoły z całej Polski. Nasz kraj od czterech lat uczestniczy w programie eTwinning, będącym inicjatywą Komisji Europejskiej. Jego celem jest umożliwienie współpracy między placówkami edukacyjnymi państw Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii. Kooperacja ta jest możliwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. W ten oto sposób e-learning dotarł także do najmłodszych.
Program eTwinning polega na łączeniu i współdziałaniu bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. To także promowanie szkolenia nauczycieli.

– Polskie placówki edukacyjne współpracują z Włochami, Rumunią, Hiszpanią, Grecją, Czechami, Francją i Wielką Brytanią. Możliwe jest także nawiązanie kontaktu między dwoma polskimi jednostkami oświaty – mówi dr Paweł Poszytek, dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie".

Współpraca polega na realizacji projektu edukacyjnego dotyczącego jakiejkolwiek tematyki związanej z realizacją programu dydaktycznego szkoły lub przedszkola. – Może to być projekt na temat zanieczyszczeń środowiska, wspólna strona internetowa o życiu partnerskich szkół, tworzenie wspólnych materiałów dydaktycznych uzupełniających podręczniki – dodaje dyrektor programu.

Szkoły, które decydują się na udział w programie rejestrują się na portalu www.etwinning.net, który służy do szukania partnerów, planowania wspólnej pracy, realizowania jej i monitorowania postępów. Na portalu dostępna jest platforma e-learningowa, na której znajdują się podstawowe narzędzia komunikacyjne, takie jak poczta, forum i czat.
– Dzieci będące wychowankami placówki, która uczestniczy w programie, nabywają wiedzę związaną z tematyką projektu – stwierdza dr Paweł Poszytek. Prócz tego najmłodsi uczą się porozumiewania w języku obcym i posługiwania nowoczesnymi technologiami. Dodatkowo nabywają umiejętność pracy zespołowej, otwierają się na świat i inne kultury, uczą się tolerancji. Jednocześnie pogłębiają świadomość swojej własnej kultury, stają się przedsiębiorczy w tym sensie, że potrafią zarządzać dostępnymi im zasobami i narzędziami. Uczą się organizować swój własny proces edukacyjny. Umiejętności te są niezbędne do funkcjonowania na dalszych etapach edukacji i na rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat odbywającego się w październiku „Tygodnia eTwinningu 2009", będącego doskonałym sposobem na wypromowanie projektu, znajdują się na stronie programu

Małgorzata Ciechanowska