Droga na Harvard

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. Chensiyuan/Wikipedia (GNU FDL) 
Harvard Club of Poland organizuje konkurs pod hasłem „Droga na Harvard” adresowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich, studentów uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów, którzy chcieliby studiować na uczelniach amerykańskich, zwłaszcza na Uniwersytecie Harvarda.
Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd 4 laureatów na tygodniowy pobyt na Uniwersytecie Harvarda w październiku 2010 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 maja 2010 r.

Kandydaci powinni być obywatelami polskimi i posiadać polski paszport.

Tą drogą HCP chce wyszukać zdolną młodzież, której marzą się studia na tym Uniwersytecie,  pasjonatów zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych, a także osoby o dużym zaangażowaniu społecznym (to jedno z kryteriów podczas rekrutacji na Harvard). Chce też promować wśród młodych ambitnych Polaków ideę studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych, w szczególności na Harvardzie oraz propagować wiedzę na temat wymagań, jakie uczelnia stawia kandydatom i możliwej pomocy finansowej dla najzdolniejszych.

W pierwszym etapie konkursu  poprzez specjalny program selekcji zostanie wyłonionych 20 finalistów. Harvard Club of Poland zaoferuje im wsparcie merytoryczne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia według normalnej procedury i kryteriów określonych przez Uniwersytet Harvarda. Każdy finalista będzie mógł też  skorzystać z pomocy mentora (członka Harvard Club of Poland), który będzie służył poradami, rekomendacjami oraz ułatwiał kontakt z innymi absolwentami.

W drugim etapie konkursu spośród grupy finalistów wybranych będzie 4 laureatów, na podstawie rozmów z komisją konkursową w Warszawie (HCoP zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby laureatów). Czwórce finalistów Harvard Club of Poland zorganizuje i całkowicie sfinansuje ich tygodniowy wyjazd do Bostonu na Uniwersytet Harvarda, aby umożliwić im poznanie uczelni i zapoznanie się z możliwościami studiowania.

Organizatorzy konkursu pokrywają koszty podróży zagranicznej, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia oraz ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą. Laureaci otrzymają też kieszonkowe na własne wydatki podczas pobytu. Sami jedynie będą musieli wystąpić o wizy amerykańskie na czas pobytu w USA.

Od laureatów organizatorzy oczekują pisemnej relacji z ich pobytu w USA oraz podzielenia się doświadczeniami podczas ewentualnego ubiegania się o przyjęcie na studia.

Relacje zamierzamy zamieścić na stronie internetowej Harvard Club of Poland,

em, www.harvardclubofpoland.org